Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

 • Informasjon om hentetjenesten i Oslo fra 1.juli

  20.06.2024
  I forbindelse med at Ring 1 stenges gjennom Oslo fra 1. juli kan dette gi utfordringer for våre transportører. Dette kan medføre at hentetidspunktet kan bli noe endret. Vi gjør tiltak for at sjåføre...
 • Fürst Info 02-2024

  07.06.2024
  Last ned Fürst Info 02-2024
 • Nytt analysenavn og nye referanseområder for retikulocytter og Ret He (retikulocytthemoglobin)

  19.04.2024
  Fra 22.04.2024 vil analysen B-Ret He bytte navn til B-RetHb. Fra samme dato får analysene B-RetHb og B-Retikulocytter nye referanseområder for voksne, alder ≥ 18 år. Retikulocytter får også refera...
 • Chat er nå tilgjengelig i Forum Web

  08.04.2024
  Chat i Forum Web lanseres i kveld 8.april 2024 for alle brukere. Veiledning til hvordan du kan ta det i bruk finner du her. Chat i Forum Web vil fungere sammen med chat i Forum HelseID. Forum HelseI...
 • Fürst lanserer maskinlæringsalgoritme for å oppdage arvelig blodsykdom

  11.03.2024
  Rundt 7 % av verdens befolkning er bærere av en arvelig blodsykdom som kalles hemoglobinopati, som omfatter thalassemier og hemoglobinvarianter. Den er dermed en av verdens mest utbredte arvelige sykd...
 • Fürst Info 01-2024

  04.03.2024
  Last ned Fürst Info 01-2024 her
 • Nytt om kvantitativ HCV-RNA

  31.01.2024
  Fra 1.februar vil Fürst legge om svarbenevnelsen for kvantitativ HCV-RNA for å tilfredsstille krav i henhold til Norsk Laboratoriekodeverk. Dette er en analyse som gjøres automatisk dersom det er påvi...
 • Visning av cytologi- og histologisvar i Fürst Pasient

  19.01.2024
  Fürst vil i nærmeste fremtid starte med å vise frem diagnosen til prøvesvar for histologi og cytologi i Fürst Pasient. Makro- og mikro-beskrivelser vil ikke vises i pasientportalen. Alle nye patologi...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  12.01.2024
  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 4,8% i tråd med endringen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen i KPI fra november 2022 til november 2023 var på + 4,8%. Nye...
 • Nytt rekvireringsmønster for retikulocytter og retikulocytthemoglobin

  21.12.2023
  Fra 1. januar 2024 rekvireres analysene retikulocytter og retikulocytthemoglobin som separate analyser. Man vil ikke lenger få svar på begge analysene dersom kun den ene analysen er bestilt. Norsk br...
 • Fürst Info 03-2023

  04.12.2023
  Last ned Fürst Info 03-2023 (pdf)
 • Prøveforsendelse julen 2023

  30.11.2023
  Hentetjeneste julen 2023 Vi opprettholder vår hentetjeneste i uke 51 tom 22.12 og i romjulen 27.12 tom 29.12. Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver fredag 22.12 og fredag 2...
 • Til våre rekvirenter i helse Sør-Øst

  18.10.2023
  Etter siste anbudskonkurranse i Helse Sør-Øst har vi fått tilbakemelding fra enkelte rekvirenter med spørsmål om de fremdeles kan benytte vårt laboratorium. Svaret er et uforbeholdent JA. Fürst har a...
 • Ny analyse - Transferrinreseptor

  16.10.2023
  Fra 16. oktober 2023 startet vi med analysen S-Transferrinreseptor (aka løselig transferrinreseptor, transferrinreseptor fragment, sTfR). Indikasjonen er jernmangel ved samtidig kronisk sykdom eller ...
 • Normens veileder for små helsevirksomheter – Innspill ønskes!

  12.10.2023
  Kjære rekvirenter! ‘Normen’ er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet og forvaltet av Direktoratet for E-helse, i samarbeid med organisa...
 • FHI trenger "fyrtårnsleger" til nasjonal overvåkning av luftveisvirus

  03.10.2023
  Folkehelseinstituttet (FHI) søker også i år etter flere leger som kan bidra til nasjonal overvåking av ulike luftveisvirus. Spesielt behov for flere deltagende leger fra region nord og vest. Ønsket er...
 • Ying Chen vant posterpris

  18.09.2023
  Vår medisinske direktør Ying Chen har vunnet pris for beste poster-presentasjon i Beste Poster Seksjon for Brystkreft under "35th European Congress of pathology» i Dublin. Studien er basert på un...
 • Prøvetakingsmesteren - Nye moduler innen mikrobiologi er nå tilgjengelig

  25.08.2023
  I tillegg til 8 moduler om blodprøvetaking, har vi nå utvidet med 4 helt nye moduler om mikrobiologisk prøvetaking. Her vil du finne spørsmål knyttet til prøvetaking av penselprøver, urinprøver og ...
 • Fürst brukerundersøkelse - økt trygghet for pasienten

  22.08.2023
  Trygghet for pasienten og tidsbesparende for legekontoret Resultater fra brukerundersøkelse om Fürst Pasient: Det er nå over 1 million unike brukere av Fürst Pasient og nesten 10 millioner innlo...
 • Internasjonal NASH-dag

  08.06.2023
  I dag, torsdag 8. juni, er den internasjonale Non-Alkoholisk SteatoHepatitt (NASH)-dagen over hele verden. NASH-sykdom er en økende folkehelsekrise. 76 % av type 2-diabetespasienter (T2D) og 90 % av ...
 • En million unike brukere av Fürst Pasient

  05.06.2023
  Etter lansering i 2018, har vår pasientportal furstpasient.no nå over en million unike brukere. Daglig logger nå 9000 – 10.000 pasienter seg inn på denne portalen for å se resultatene av prøvene de...
 • Ny analyse - elastase i feces

  31.05.2023
  Fra 1. juni 2023 starter vi med analysen elastase i feces. Indikasjonen er utredning av mistenkt eksokrin pankreassvikt, for eksempel ved pankreatitt, cystisk fibrose, eller etter fedme- eller pank...
 • Innføring av non-HDL-kolesterol

  30.05.2023
  Fra 01.06.23 innfører vi Non-HDL-Kolesterol, som er en beregnet verdi av differansen mellom total-kolesterol og HDL-kolesterol (total-kolesterol – HDL-kolesterol). Ved samtidig rekvirering av total-k...
 • Ny egenutviklet helicobacter pylori PCR test

  08.05.2023
  Fürst har startet opp med ny analyse: H. pylori PCR. Analysen anbefales hos pasienter med symptomer på gastritt/ulcus og som har fått påvist H. pylori IgG. Diagnostiske metoder for påvisning av heli...
 • Forskning og utvikling ved Fürst

  28.04.2023
  Som et av Nordens største laboratorier, er det viktig for oss å være i front når det gjelder innovasjon og utvikling av nye diagnostiske metoder og tjenester. Fürst er en del av det norske helsevesene...
 • Avvikling av autoimmunitetsanalyser hos Fürst

  08.03.2023
  Fürst har gjennom flere år tilbudt analysene S-ANA-screen og S-ANCA for diagnostikk og oppfølging av auto-immune sykdommer. Vi har kort svartid og prøvesvarene har blitt vurdert av spesialist i immuno...
 • Google analytics fases ut

  03.03.2023
  I lys av Datatilsynets varslede vedtak og anbefalinger av 1. mars 2023, har Fürst besluttet at all bruk av Google Analytics (GA3) blir avsluttet samme dato. Verktøyet blir brukt generelt som webanaly...
 • Innføring av FIB-4 hos Fürst

  07.02.2023
  Vi innfører FIB-4 som er et skåringssystem basert på pasientens alder, antall trombocytter, ASAT og ALAT. Beregnings gjøres automatisk ved hjelp av følgende formel: FIB-4 = (alder x S-ASAT)/(B-Tromb...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  10.01.2023
  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 6,5% i tråd med endringen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen i KPI fra november 2021 til november 2022 var på + 6,5%. Nye...
 • Fra 1.1.2023 kan ikke Fürst lenger analysere prøver som inngår i livmorhalsprogrammet

  15.12.2022
  HSØ har bestemt at alle cervixcytologi-prøver (til cytologi og/eller HPV) tilhørende Livmorhalsprogrammet kun skal analyseres ved 3 offentlige helseforetak: Sykehuset i Østfold, Akershus Universitetss...
 • Pasientens prøvesvar - NILAR

  25.10.2022
  Prosjektet "Pasientens prøvesvar" - tidligere kalt NILAR - er nå i gang med teknisk utprøving. Prosjektets første delmål er å tilgjengeliggjøre prøvesvar for helsepersonell på tvers av institusjoner ...
 • Elektronisk betalingsløsning i Forum Fleks

  21.09.2022
  eFaktura for pasientbetalte analyser i Forum Fleks I versjon 2.6.9.0 av Forum Fleks vil det nå bli laget en eFaktura dersom man haker av for at pasienten skal betale selv. Det skal ikke lenger skri...
 • FHI trenger "fyrtårnsleger" til nasjonal overvåkning av luftveisvirus

  15.09.2022
  Folkehelseinstituttet (FHI) søker leger som kan bidra til nasjonal overvåking av ulike luftveisvirus. Dette for å få en best mulig oversikt over den samlede smittesituasjon i primærhelsetjenesten, noe...
 • SARS-CoV-2: endring i refusjon fra Helfo fra 1.7.2022

  07.07.2022
  Fürst informerer om at det fra 1.7.2022 er gjort en refusjonsendring fra Helfo angående SARS-CoV-2 analyser. Følgende forskrift er gjeldende (som for andre analyser): § 1. Det ytes stønad til undersø...
 • Cervix-cytologi: viktig endring i screeningprogrammet mot livmorhalskreft i Helse Sør-Øst

  06.07.2022
  Myndighetene har pålagt Helse Sør-Øst RHF (HSØ) en omlegging av Livmorhalsprogrammet, med overgang fra cytologi til HPV-basert screening for kvinner mellom 34-69 år. Omleggingen ble startet gradvis f...
 • S-Kalsium, fritt (pH 7,4) analysering på Fürst

  02.05.2022
  Fra mandag 02.05.22 blir det mulig å få analysert S-Kalsium, fritt (pH 7,4) på alle prøver tatt på våre prøvetakingsenheter. S-Kalsium, fritt (pH 7,4) blir også etterrekvirert på alle prøver hvor det...
 • Analysering av HbA1c hos pasienter med thalassemi eller hemoglobinvariant

  28.03.2022
  Hemoglobinopatier inndeles i hemoglobinvarianter og thalassemier. Normalt hemoglobin (hemoglobin A) består av to beta-globinkjeder og to alfa-globinkjeder, som hver omslutter et hem-molekyl. En hemogl...
 • SARS-CoV-2 prøver blir ikke lenger analysert i helger

  14.03.2022
  Gjennom pandemien har Fürst fått dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for å få analysert SARS-CoV-2 prøver 7 dager i uken for å sikre kort svartid på disse prøvene også i helgene. Den 10. mars 2022 mot...
 • Gradvis gjeninnføring av luftveis-diagnostikk

  07.03.2022
  Vi opplever at volumet av SARS-CoV-2 prøver nå er fallende, og derfor vil vi i de nærmeste ukene gradvis kunne utvide analysetilbudet for andre luftveisagens igjen. Første mars åpnet vi for rekvire...
 • Nytt om jernbelastningstest

  28.02.2022
  Fra 1.mars rekvireres jernbelastningstest i Fürst Forum ved å bestille Jernbelastning. Ved rekvirering av Jernbelastning tas det først fastende nullprøve og deretter 2-timersprøve to timer etter pero...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  19.01.2022
  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 5,1% i tråd med endringen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen i KPI fra november 2020 til november 2021 var på + 5,1%. Nye...
 • F-Blod utgår fra 1/1-2022

  03.01.2022
  Fra oktober 2021 har Fürst tatt i bruk immunologisk test for fekalt hemoglobin (F-Hemoglobin). Hemofec (F-Blod) ble tilbydd i overgangsperioden fra oktober til desember og fra 1/1-22 er det ikke leng...
 • F-hemoglobin (IFOBT) utgis nå kvantitativt

  13.12.2021
  F-Hemoglobin (immunologisk fekalt okkult blod test, iFOBT): Fra mandag den 13.12.21 vil svarene til F-Hemoglobin gis ut kvantitativt. Enheten er µg Hb per g feces (µg/g feces). Mer informasjon om F...
 • Midlertidig redusert luftveis-diagnostikk

  08.12.2021
  Fürst mottar nå så store mengder SARS-CoV-2 prøver at vi i en periode ikke har kapasitet til å analysere alle luftveisagens i våre luftveispanel. Dette beklager vi sterkt, men vi ser det er nødvendig...
 • Sjekk nasjonal luftveisstatistikk fra Fürst

  25.11.2021
  Fürst har nå ferdigstilt en statistikk som viser nasjonal og fylkesvis forekomst av de ulike luftveisagens som påvises fortløpende i samfunnet. Man kan også sjekke statistikken i egen kommune, men oft...
 • Pedriatiske referanseområder for Trombocytter

  09.11.2021
  Fra 09.11.2021 har vi innført egne referanseområder for barn i alderen 0 – 18 år. Disse kan finnes i alfabetisk analyseliste under lenken fullstendig referansetabell. På svarrapporten vil stjernemer...
 • Luftveisvirus: Rhinovirus blir nå inkludert i forkjølelsespanel

  03.11.2021
  Grunnet den epidemiologiske situasjonen i Norge med økende påvisning av rhinovirus, blir denne analysen inkludert i vårt forkjølelsespanel fra 8. november. I dette panelet inngår nå følgende analyser...
 • Nye luftveisanalyser og paneler

  22.10.2021
  For å sikre en bedre diagnostikk ved luftveisinfeksjoner og for redusere unødvendig bruk av antibiotika ved virusinfeksjoner, vil Fürst fra og med 25.oktober utvide det diagnostiske tilbudet med flere...
 • Ny analyse for blod i feces

  14.10.2021
  Immunologisk fekalt okkult blod test (iFOBT) erstatter Hemo-Fec hos Fürst 15.oktober 2021. Da den nye testmetoden benytter seg av spesifikke antistoffer mot humant hemoglobin, er det ikke lenger nød...
 • Innreisekrav og dokumentasjon Covid-19

  18.08.2021
  Vi gjør oppmerksom på at personer som skal ut å reise, selv er ansvarlig for å sjekke de til enhver tid gjeldende innreisekrav og krav til dokumentasjon angående SARS-CoV-2/Covid-19 i det landet de sk...
 • Fürst Medisinsk Laboratorium har kjøpt Patogen

  04.08.2021
  Stolt ny eier av 100% av aksjene vil videreutvikle PatoGen som ledende leverandør av forebyggende og diagnostiske analyser og bidra til at oppdrettsnæringen fortsetter å utvikle seg Fürsts erfaring g...
 • Rusmiddelanalyser til automatisk bekreftelse

  07.06.2021
  Fra og med 8.6.21 vil følgende rusmiddel screeninganalyser automatisk settes opp til bekreftelse med spesifikk analyse: Amfetaminer Ecstasy Benzodiazepiner Cannabinoider Opiater Kokain Oksykodo...
 • Ny metode for NT-proBNP

  29.04.2021
  Gjeldene fra 3.mai. NT-proBNP (N-terminal pro BNP) er en nyttig analyse i utredningen og oppfølgingen av pasienter med hjertesvikt. BNP produseres i økt mengde når myokard utsettes for økt belastning...
 • Ny IgG-analyse for SARS-CoV-2

  19.03.2021
  Fra og med 23/3 tar vi i bruk en ny IgG-analyse for SARS-CoV-2. Denne vil kunne påvise immunrespons både ved sykdom og vaksinering.
 • Spyttprøver fra skoler i Oslo (SARS-CoV-2)

  10.03.2021
  På oppdrag fra Helsedirektoratet og i samarbeid med FHI har Fürst bistått med å evaluere og teste et utvalg prøvetakingssett for spyttprøvetaking. Analysering av spytt for å påvise Covid-19 er som me...
 • Mutasjoner: Påvisning av SARS-CoV-2 virusvarianter

  18.02.2021
  Fürst Medisinsk Laboratorium benytter en real-time PCR metode (RT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2. Mutasjoner oppstår kontinuerlig i et RNA-virus som formerer seg og i Covid-19 pandemien kjenner vi ...
 • Forsknings-studien COLONIZE

  15.02.2021
  Fürst Medisinsk Laboratorium er nå innlemmet i den norske, kliniske randomiserte multisenterstudien COLONIZE. Studien ledes av Klinisk effektforskning ved universitetet i Oslo og til nå er 14 nasjona...
 • Sekvensering av positive Covid-19 prøver

  27.01.2021
  Fürst Medisinsk Laboratorium har under hele pandemien videresendt et gitt antall positive covid-19 prøver til FHI for sekvensering. På bakgrunn av ny epidemiologisk situasjon med nye mutasjoner, vider...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  13.01.2021
  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 1.4% i tråd med endringen i konsumprisindeks (KPI). Økningen i KPI fra desember 2019 til desember 2020 var på + 1.4 %. Nye ...
 • Akkreditering og SARS-CoV-2

  06.01.2021
  Fürst er et akkreditert medisinsk laboratorium (ISO-15189) og vi vurderer fortløpende vårt akkrediteringsomfang. Det er for tiden ikke prioritert å inkludere SARS-CoV-2 i akkrediteringsomfanget. Det ...
 • Ny coronavirus variant

  22.12.2020
  Ny coronavirus variant er påvist i Storbritannia. Denne nye varianten vil kunne påvises med vår PCR diagnostikk. Den engelske varianten har mutasjoner i S-genet. Vi analyserer på E-genet og fanger de...
 • Corona prøvesvar i furstpasient.no og skriftlig svarbrev

  24.11.2020
  Pasienter kan selv sjekke svaret på sin Coronaprøve i pasientportalen furstpasient.no når svaret er ferdig analysert hos Fürst. Man logger da inn via ID-porten, f.eks. med BankID. Det vil også bli sen...
 • Prøvetakingsmesteren

  09.11.2020
  Et nyttig og morsomt læringsspill for dere som har blodprøvetaking som arbeidsfelt. Prøvetakingsmesteren er et læringsspill om blodprøvetaking spesielt laget for medarbeidere ved legekontor og for ...
 • SARS-CoV-2 PCR inkluderes i virus-luftveispanelet

  04.11.2020
  Vi nærmer oss sesongen for luftveisinfeksjoner. I den forbindelse har det på nytt kommet innspill fra FHI om at laboratoriene analyserer prøver fra pasienter med luftveissymptomer også på andre virus ...
 • Smittevernportalen

  27.10.2020
  I forbindelse med corona-pandemien har det vært mye fokus på smittevern og tilhørende oppfølging av smittede. Med manuelle rutiner har dette vært en stor utfordring for smittevernleger i mange kommu...
 • Covid-19 immuntesting utvides med påvisning av IgM

  23.09.2020
  Det er nå over et halvt år siden covid-19 kom til Norge. For å kunne tidfeste infeksjonen vil prøver til påvisning av S-SARS-CoV-2 Antistoff fra 22. september 2020 bli undersøkt for både SARS-CoV-2 Ig...
 • Fürst tilbyr ikke prøvetaking ved Covid-19

  13.08.2020
  Fürst får mange henvendelser om prøvetaking ved mistanke om smitte av coranavirus. Fürst analyserer slike prøver ved vårt laboratorium , men vi tilbyr IKKE corona prøvetaking (nese og/eller halsprøve...
 • Barns prøvesvar i Fürst Pasient

  19.06.2020
  Vi har nettopp lansert en ny versjon av pasientportalen Fürst Pasient. Nytt i denne versjonen er innsyn i egne barns prøvesvar for barn under 12 år. For barn over 12 år vil svarene ikke være synlig f...
 • Ny rutine ved bestilling av SARS-CoV-2 PCR (penselprøve)

  05.06.2020
  Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at fullt luftveispanel gjøres ved rekvirering av SARS-CoV-2 (PCR, penselprøve). Bakgrunnen for dette er at det ikke er mulig klinisk å skille covid-19 fra andre l...
 • Serologisk test for Covid-19 er klar

  12.05.2020
  En serologisk test for å påvise antistoff mot SARS-CoV-2 er nå etablert og tilgjengelig i vår analysekatalog SARS-CoV-2. Analysenavnet er S-SARS-CoV-2 IgG (alternativt navn: Covid-19 IgG-antistoffer)....
 • Endring i nivå for HbA1c

  17.03.2020
  Kvalitetskontroller har vist at vår HbA1c-analyse har gitt noe for høye verdier. På bakgrunn av dette vil laboratoriet fra og med tirsdag 17. mars 2020 bytte HbA1c-kalibrator. Dette vil medføre noe l...
 • Manglende analyseoppslag i Forum

  13.01.2020
  Vi har oppdatert de serverne som viser analyseoppslag (blåbokoppslag), og dette medfører at noen ikke lenger ser oppslag av analysesidene (blåbok) slik som de skal i Fürst Forum. For å rette opp dett...
 • Jernstatus ved Hemoglobinopatiutredning

  02.12.2019
  Fra og med 2.12.19 vil S-Ferritin og S-CRP bli analysert i tillegg til erytrocyttparametre, hemoglobinelektroforese og alfa-thalassemi gentest når det rekvireres Hemoglobinopatiutredning. Det er vikt...
 • Informasjon om forskningsprosjekt om primær ovariesvikt og tidlig overgangsalder

  24.10.2019
  Overgangsalderen inntreffer hos de fleste kvinner i alderen +/- 50 år. Da avtar eggstokkenes produksjonen av kvinnelige kjønnshormoner og menstruasjonen opphører. Når sviktende eggstokkfunksjon inntre...
 • TSI har fått nytt referanseområde

  22.10.2019
  TSI-analysen påviser autoantistoff som virker ved å bindes til TSH reseptorene og stimulere glandula thyreoidea til økt hormonproduksjon. Analysen brukes til diagnostisering av Graves sykdom. Hos fri...
 • Ny variant av Chlamydia Trachomatis - hva betyr dette for meg?

  14.08.2019
  Det er påvist en ny variant av bakterien Chlamydia trachomatis. Fordi den er ny og litt annerledes vil den ikke påvises med tidligere analysemetode. Produsenten av klamydiatesten jobber med å lage e...
 • Ny variant av Chlamydia Trachomatis

  30.07.2019
  Tidligere i år ble det påvist en ny variant av Chlamydia trachomatis (F-nvCT). Denne nye varianten har en mutasjon som gir et så svakt signal at den blir tolket som negativ i analysemetoden flere labo...
 • Endret rapportering av proteinelektroforese i serum

  05.06.2019
  Fra 5. juni 2019 endres rapporten slik at hvis det er påvist monoklonal komponent, vises typen i analysenavnet. Se eksempel: Pasient med påvist monoklonal komponent * Disse to radene hører sammen....
 • Etterrekvirering av S-Magnesium ved korrigert S-Kalsium lavere enn 1,90 mmol/L

  03.06.2019
  Ved albuminkorrigert S-Kalsium ≤1,89 mmol/L blir S-Magnesium automatisk etterrekvirert, for å avdekke hypomagnesemi. Hypomagnesemi hemmer både sekresjonen av paratyroideahormon (PTH) fra glandula par...
 • Rapportering av resistensbestemmelse - endring januar 2019

  17.01.2019
  Selektiv rapportering av resistensbestemmelse som antibiotikastyringsverktøy. I Norge pågår det for tiden et arbeid for riktig bruk av antibiotika som ledd i Nasjonal strategi mot antibiotikaresist...
 • Ny måleenhet for HbA1c

  29.08.2018
  Nasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol). I mange europeisk...
 • Automatisk etterrekvirering av magnesium ved kalium ≤ 3,0 mmol/L

  18.06.2018
  Fra 20.06.2018 innfører Fürst automatisk etterrekvirering av s-magnesium ved s-kalium ≤ 3,0 mmol/L. Mange pasienter med hypokalemi har samtidig hypomagnesemi. En samtidig mangel av magnesium og kaliu...
 • Overgang til ny metode for S-frie kappa- og lambda-immunglobulinkjeder

  15.02.2018
  Fra 15. februar 2018 innføres ny metode for frie lette kjeder i serum (Siemens nefelometri N Latex FLC TM). Analysene brukes først og fremst når monoklonal komponent i serum er påvist. Da etterrekvir...
 • Helse Vest RHF forlenger avtalen med Fürst

  03.01.2018
  Helse Vest RHF har tidligere varslet rekvirenter i Helseregion Vest om at avtalen med Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium ikke ville bli videreført etter 01.01.2018. Denne beslutningen er nå omgjort og ...
 • Endring av rapporteringsenhet for NT-proBNP

  13.12.2017
  Som følge av nasjonal konsensus endres rapporteringsenhet for NT-proBNP fra pmol/L til ng/L. Endring gjelder fra og med 12.12.17. Omregningsfaktor: pmol/L= ng/L x 0,118 ng/L= pmol/L x 8,457 NT-proBN...
 • Prøvetakingsrør til SOS

  10.11.2017
  I forbindelse med overgang til ny genteknologisk metode for SOS vil det nå kun aksepteres Aptima-rør for analysering av Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae og Trichomon...
 • Etylglukoronid (u-etg) utgår fra ruspanel

  15.03.2017
  Fra 20.03.2017 utgår etylglukuronid i urin fra ruspanelet (795). Analysen kan rekvireres separat (686) i Fürst Forum. For de av våre rekvirenter som bruker papirrekvisisjoner (Legemidler og rusmidler...
 • Ny test på makrolidresistens ved mycoplasma genitalium infeksjon

  13.02.2017
  Mycoplasma genitalium kan gi seksuelt overbar infeksjonssykdom hos kvinner og menn. Standard behandling i Norge er en 2 til 5 dagers kur med makrolidet azitromycin. Problemet er at det er økende makro...
 • Formel for beregning av cystatin C eGFR endres

  18.01.2017
  Fra 17.01.17 justeres formelen for estimert GFR som beregnes fra Cystatin C-analysen i serum. Det vil medføre noe lavere estimerte GFR-verdier. Det bemerkes at eGFR-verdier har en betydelig usikkerhet...
 • Ny markør for alkoholinntak, B-PEth

  02.09.2016
  Alkoholbruk er den tredje viktigste årsak til sykdom på verdensbasis, etter tobakk og hypertensjon (Lancet2012). Forebygging av alkoholskader har vært vanskelig fordi man ikke har hatt et godt objekti...
 • Nye rutiner for parasittprøver

  30.06.2016
  Fra og med 01.07.2016 endrer vi rutinene for analyse av parasittprøver. Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. og Entamoeba histolytica vil fra 01.07.16 analyseres ved hjelp av PCR. For PCR-analyse...
 • S-TSI erstatter S-TRAS fra 30.5.2016

  26.05.2016
  TSH reseptor antistoff (TRAS) TRAS er en fellesbetegnelse for antistoff som binder til TSH reseptorer i glandula thyreoidea. I de fleste tilfellene stimulerer antistoffene reseptorene og fører til hy...
 • Viktig info - prefrankerte konvolutter

  29.04.2016
  Vi har mottatt noen konvolutter som har åpnet seg under postforsendelse. Den nye forsendelsen av prefrankerte konvolutter til biologisk materiale har tykkere papp, og dette gjør dem vanskeligere å for...
 • Ny helautomatisk analysehall i drift fra 4. april

  31.03.2016
  Siden tidlig i 2015 har vi i Fürst arbeidet med planlegging og installasjon av en ny automasjonsløsning for medisinsk biokjemi og hematologi. Prosjektet nærmer seg nå oppstart etter at installasjo...
 • Rekvisisjoner uten fullt personnummer

  03.12.2015
  Heretter vil vi sende skriftlige svarrapporter når pasientens fulle personnummer ikke er oppgitt. Dette vil også gjelde for rekvirenter som har meldt fra til oss at de kun ønsker elektroniske svarrapp...
 • Norsk laboratoriekodeverk - NLK

  05.11.2015
  Norsk Laboratoriekodeverk benytter P som prefiks for alle analytter. P står for plasma, og dette er den naturlige komponenten i blod (i tillegg til blodlegemer og blodplater). Og det er in vivo situas...
 • Nyrefunksjonen uttrykt ved estimert GFR

  29.09.2015
  Det er nå innført en rutine at når S-kreatinin er rekvirert, blir estimert GFR (eGFR CKD-EPI) rapportert uten at det er nødvending å rekvirere denne. På samme måten er det med Cystatin C. Blir den re...
 • Fürst først i Norge med gjennomgående akkreditering innenfor patologi

  25.09.2015
  Fürst har alltid vært en pådriver for kvalitetsarbeid innenfor laboratoriefagene. Som første Norske laboratorium har Fürst fått innvilget akkreditering fra og med teknisk fremføring (makrobeskjæring,...
 • Svarrapportering for mikrobiologiske dyrkningssvar

  07.09.2015
  For å få sett fullstendig svarrapportering for mikrobiologiske dyrkningssvar i journalsystemene må følgende gjøres:
 • Ny doktorgrad hos Fürst

  15.05.2014
  Eyvind Wærsted Axelsen ved IT-avdelingen hos Fürst Medisinsk Laboratoruim disputerte tirsdag 13.mai for graden ph.d. med sin avhandling: Package Templates: Design, Experimentation and Implementati...
 • Laktosebelastning utgår

  26.03.2014
  Etter 30. mai 2014 utgår laktosebelastning fra vårt repertoar. Hos de aller fleste pasienter er det mistanke om primær (medfødt) laktoseintoleranse. Denne tilstanden utredes ved hjelp av laktoseintol...
 • Ny analyse: HLA-B27

  03.01.2014
  Fra og med januar 2014 utfører Fürst analyse av HLA-B27. Prøvemateriale: 1 rør EDTA-blod, som merkes med strek-kodeetikett med sluttsiffer 1. Elektronisk rekvirering: Analysen finnes i Fürst Forum u...
 • S-kortisol – referansegrenser

  04.04.2013
  Vi har hatt uendrede referansegrenser for S-Kortisol i mange år, men er etter hvert kommet i utakt med andre laboratorier det er naturlig å sammenligne seg med. Ekstern kvalitetsvurdering tilsier også...
 • Thalassemi og hemoglobinvarianter

  21.01.2013
  Fürst Medisinsk Laboratorium tilbyr nå utredning for thalassemier og hemoglobinvarianter (hemoglobinopatier). Indikasjon for hemoglobintyping (hemoglobinopati-utredning) vil oftest være mikrocytose (l...
 • Fürst har overtatt Laboratorium for patologi

  13.09.2012
  Fürst Medisinsk Laboratorium har 2012 kjøpt opp 100 % av aksjene i Laboratorium for Patologi AS . Patologilaboratoriet vil inntil videre ikke samlokalisere til Fürsts hovedkvarter på Furuset, men fort...
 • Nytt innen hematologi

  21.05.2012
  - Nye analyser, nye referanseområder, nye rutiner, nye instrumenter Fürst Medisinsk Laboratorium har fått nye og bedre hematologiinstrumenter, og f.o.m. 21.05.2012 vil resultatene som vi rapporterer ...
 • Oppkjøp av Unilabs laboratoriemedisin

  20.08.2010
  Oppkjøp av Unilabs Laboratoriemedisin - Medisinsk biokjemi Fürst Medisinsk Laboratorium har fra 16. juni 2010 overtatt Unilabs virksomhet innenfor medisinsk biokjemi i Norge. Unilabs Telelab - Medis...
 • Laboratorietjenester Helse Sør-Øst

  09.09.2009
  Fürst Medisinsk Laboratorium viderefører levering av laboratorietjenester til rekvirenter i sørlige del av Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst har i brev av 3. september gitt uttrykk for at leger som har ben...