Hopp til hovedinnhold

Fra 1.1.2023 kan ikke Fürst lenger analysere prøver som inngår i livmorhalsprogrammet

15.12.2022

HSØ har bestemt at alle cervixcytologi-prøver (til cytologi og/eller HPV) tilhørende Livmorhalsprogrammet kun skal analyseres ved 3 offentlige helseforetak: Sykehuset i Østfold, Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Oslo Universitetssykehus (OUS).

Fürst har i en årrekke analysert en betydelig andel av cervixcytologi i HSØ, men avtalen med HSØ opphører 31.12.22.

Helseforetakene benytter en annen metode (SurePath) enn Fürst og helseforetakene vil bistå legekontorene med nødvendig informasjon, opplæring og prøvetakingsutstyr. Våre rekvirenter kan fortsatt benytte vår hentetjeneste for disse prøvene, men prøvene må da legges i merkede konvolutter til sykehuset.

Fürst beklager dette, samt det ekstra-arbeidet denne omleggingen medfører for det enkelte legekontor, men dette er et pålegg fra myndighetene og fra HSØ, som Fürst må forholde seg til.

Fürst vil påpeke at alle histologiprøver, inkludert histologioppfølging etter cervixcytologi, samt cytologi som ikke inngår i Livmorhalsprogrammet, vil fortsatt bli analysert av Fürst som tidligere.

Ta gjerne kontakt med oss i markedsavdelingen hvis spørsmål rundt dette: marked@furst.no evt. tlf: 22 90 96 69.