Hopp til hovedinnhold

Holdbarhetsoversikt for analyser med kort holdbarhet

I forbindelse med bortfall av A-post utarbeides det en holdbarhetstabell for våre analyser med kort holdbarhet (<5 dager). I tiden fremover utføres utvidede holdbarhetsforsøk for å dokumentere stabiliteten på enkeltanalytter.

Oppbevaring av prøver frem til forsendelse

Serumprøver som ikke skal sendes med én gang skal oppbevares i kjøleskap. Serum må da være skilt fra blodlegemer.

Prøver til hematologiske undersøkelser og koagulasjonsundersøkelser som INR oppbevares ved romtemperatur. Det samme gjelder prøver til spormetaller og tungmetaller.

For hematologi anbefales fortsatt at EDTA-prøvene står i romtemperatur før analyse. Romtemperatur anbefales for i størst mulig grad å unngå kompliserende faktorer med prøvene, som celleaggregering og kuldeaggregering. Vurdering av blodcellenes morfologi i blodutstryk blir også best når prøvene oppbevares i romtemperatur før analyse.

Forsendelse

Forsendelse av prøver med posten (ordinær postforsendelse) bør fortrinnsvis sendes på mandag, tirsdag og onsdag (før postavgang), slik at prøvene ankommer Fürst før helgen.
Legekontor som sender en vesentlig del av sine prøver til Fürst vil få tilbud om kostnadsfri hentetjeneste eller "Ekspress over-natt konvolutt".

Dersom du har spørsmål om evt. hentetjeneste eller "Ekspress over-natt konvolutt", ta kontakt med marked: marked_support@furst.no (mailto:marked_support@furst.no), tlf: 2290 9669.

Oversikten viser analyser med holdbarhet <5 dager i romtemperatur:

Holdbarhetsoversikten vil fortløpende oppdateres.

Oversikten viser kun analyser med kort holdbarhet i romtemperatur ( <5 dager i romtemperatur).
Hvis analytten ikke er med på listen har den > 5 dagers holdbarhet i romtemperatur.

Medisinsk biokjemi

Undersøkelse

Prøvemateriale

Prøvetakingsrør/

Holdbarhet i kjøleskap

Holdbarhet i romtemperatur

AMH

Serum

SST Plus Gelrør

5 dager

3 dager

Bilirubin

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

3 dager

CDT

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

4 dager

Folat

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

24 timer

fS-C-Peptid

Serum

SST Plus Gelrør

24 timer

8 timer

fS-Insulin

Serum

SST Plus Gelrør

24 timer

8 timer

HDL-kolesterol

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

3 dager

LDL-kolesterol

Serum

SST Plus Gelrør

10 dager

3 dager

Reumatoid faktor

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

3 dager

NT-proBNP

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

3 dager

TSI

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

24 timer

Etanol

Urin

Vakumrør med gul propp

4 uker

2 dager

Etylglucuronid

Urin

Vakumrør med gul propp

2 uker

1 dag

Kadmium

Urin

Vakumrør med gul propp

7 dager

Ukjent

Kalsium

Urin

Vakumrør med gul propp

4 dager

2 dager

Kobber

Urin

Vakumrør med gul propp

7 dager

Ukjent

Kvikksølv

Urin

Vakumrør med gul propp

7 dager

Ukjent

Magnesium

Urin

Vakumrør med gul propp

3 dager

3 dager

Protein total

Urin

Vakumrør med gul propp

7 dager

1 dag

Sink

Urin

Vakumrør med gul propp

7 dager

Ukjent

Urin Stix

Urin

Vakumrør med gul propp

4 timer

Ukjent

 

Hematologi - Fürst anbefaler romtemperatur

Undersøkelse

Materiale

Prøvetakingsrør/

Holdbarhet i kjøleskap

Holdbarhet i romtemperatur

Hemoglobin

Blod

EDTA-rør

4 dager

5 dager

Erytrocytter

Blod

EDTA-rør

4 dager

5 dager

HbA1c

Blod

EDTA-rør

14 dager

3 dager

Hematokrit

Blod

EDTA-rør

1 dag

1 dag

MCH

Blod

EDTA-rør

4 dager

5 dager

MCHC

Blod

EDTA-rør

1 dag

1 dag

MCV

Blod

EDTA-rør

1 dag

1 dag

Leukocytter

Blod

EDTA-rør

4 dager

5 dager

Leukocytter med diff

Blod

EDTA-rør

Celletelling 4 dager, morfologi <48 t

Celletelling 3 dager, morfologi <48 t

RDW-CV

Blod

EDTA-rør

3 dager

1 dag

Ret He

Blod

EDTA-rør

4 dager

1 dag

Retikulocytter

Blod

EDTA-rør

2 dager

3 dager

Trombocytter

Blod

EDTA-rør

4 dager

5 dager

INR-verdi

Plasma

Citrat-rør

3 dager

 

Infeksjonsserologi

Undersøkelse

Materiale

Prøvetakingsrør/

Holdbarhet i kjøleskap

Holdbarhet i romtemperatur

Anti-H.pylori

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

24 timer

HIV

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

Ukjent

Hepatitt A

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

2 dager

Hepatitt B

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

24 timer

Anti-VZV

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

Ukjent

Anti-CMV

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

Ukjent

SARS-CoV-2 antistoff

Serum

SST Plus Gelrør

7 dager

2 dager

 

Bakteriologi og parasittologi (dyrkning)

Undersøkelse

Materiale

Prøvetakingsrør/

Holdbarhet i kjøleskap

Holdbarhet i romtemperatur

Anaerob dyrking

Abscess, Leddvæske

Flytende transportmedium

(eSwab)

1 dag

Ukjent

Barnemark

Tapepreparat

Tapepreparat

7 dager

7 dager

ESBL screening

Feces

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager

Ukjent

Gjærsopp

Ekspektorat, Feces, Sekret fra anus, Sekret fra glans/preputium, Sekret fra hals, Sekret fra munn/tunge, Sekret fra nasofarynx, Sekret fra nese, Sekret fra perineum, Sekret fra sår, Sekret fra underliv, Sekret fra øre, Sekret fra øye, Urin

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager

Ukjent

Gonokokker

Sekret fra underliv, Sekret fra øye, Sekret fra hals, Sekret fra anus

Flytende transportmedium

(eSwab)

0 dager

1 dag

Innvollsorm (feces) (mikroskopi)

Feces

1 uke

1 uke

MRSA screening

Sekret fra hals, Sekret fra nese, Sekret fra perineum, Sekret fra sår, Urin

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager

Ukjent

Muggsopp

Sekret fra nasofarynx, Sekret fra nese, Sekret fra øre

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager

Ukjent

Parasitter

Feces, Urin

Uten tilsetning/

formalin

7 dager

Ukjent

Protozoer (feces, formalin) (mikroskopi)

Feces

Uten tilsetning/

formalin

1 uke

Ukjent

Schistosoma i urin (mikroskopi)

Urin

Uten tilsetning

Ukjent

Ukjent

Tarmpatogene bakterier (feces dyrkning)

Feces

FekalSwab - Cary Blairs transportmedium

2 dager

Ukjent

Vanlig bakteriell us (sår)

Abscess, Hudavskrap, Leddvæske, Sekret fra anus, Sekret fra endometrium, Sekret fra glans/preputium, Sekret fra mammae, Sekret fra perineum, Sekret fra sår, Sekret fra sår i tannlommer, Sekret fra vulva, Sæd

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager

Ukjent

Vanlig bakteriell us (underliv)

Sekret fra underliv

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager

Ukjent

Vanlig bakteriell us (urin)

Urin

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager med borsyre. 1 Dag glass uten tilsetning

Ukjent

Vanlig bakteriell us (øre, nese, hals)

Ekspektorat, Sekret fra hals, Sekret fra munn/tunge, Sekret fra nasofarynx, Sekret fra nese, Sekret fra øre, Sekret fra øye, Bronkioalvolær lavage (BAL)

Flytende transportmedium

(eSwab)

2 dager

Ukjent

VRE screening

Feces

"Flytende transportmedium

(eSwab)"

2 dager

Ukjent

 

Molekylærbiologi (PCR)

Undersøkelse

Materiale

Prøvetakingsrør/

Holdbarhet i kjøleskap

Holdbarhet i romtemperatur

Bakt.panel (feces PCR)

Feces

FekalSwab - Cary Blairs transportmedium

7 dager

Ukjent

C.difficile (PCR)

Feces

FekalSwab - Cary Blairs transportmedium

7 dager

Ukjent

MRSA konfirmering (PCR)

Kultur

"Flytende transportmedium

(eSwab)"

7 dager

2 dager

Mars 2023