Hopp til hovedinnhold

Analysevariasjon

Analyse / Materiale Analytisk {a} Biologisk {b} Total {c} Akkreditert Litteratur
S-Anti-Müller Hormon 5,0 % 19,2 % 19,8 % Akkreditert [4]
FIB-4 5,0 % 5,0 % Akkreditert
S-non-HDL-kolesterol 2,8 % 2,8 % Akkreditert
S-P1NP 5,0 % 8,8 % 10,1 % [4]
S-Transferrinreseptor 4,2 % 4,2 % Akkreditert
Pt- Leverfibrose (ELF) 10,0 % 10,0 %
F-Elastase 2,9 % 2,9 %
S-ALAT 2,3 % 10,1 % 10,4 % Akkreditert [4]
S-Albumin 1,4 % 2,5 % 2,9 % Akkreditert [4]
U-Albumin (Mikroalbumin) 3,9 % 36,0 % 36,2 % Akkreditert [1]
S-Alfa-1-antitrypsin 4,1 % 4,1 % 5,8 % Akkreditert [4]
P-Aluminium 13,8 % 13,8 % Akkreditert
U-Amfetaminer 3,5 % 3,5 % Akkreditert
- Amfetamin 8,0 % 8,0 % Akkreditert
- Metamfetamin 8,2 % 8,2 % Akkreditert
S-Amylase pankreas 2,0 % 6,7 % 7,0 % Akkreditert [4]
S-Amylase total 4,1 % 6,6 % 7,8 % Akkreditert [4]
S-Anti-CCP 14,3 % 14,3 % Akkreditert
S-Anti-Deam glia IgG 13,5 % 13,5 % Akkreditert
- S-Anti-HBs 10,0 % 10,0 % Akkreditert
S-Anti-TPO 6,1 % 11,3 % 12,8 % Akkreditert [1]
S-Anti-tTG IgA 9,7 % 9,7 % Akkreditert
S-Apo A-1 3,2 % 5,4 % 6,3 % Akkreditert [4]
S-Apo B 3,7 % 7,4 % 8,3 % Akkreditert [4]
ApoB/ApoA-1 ratio 4,9 % 4,9 % Akkreditert
S-ASAT 3,3 % 9,6 % 10,2 % Akkreditert [4]
U-Benzodiazepiner 9,2 % 9,2 % Akkreditert
- Alprazolam 6,0 % 6,0 % Akkreditert
- Flunitrazepam 3,8 % 3,8 % Akkreditert
- Klonazepam 5,7 % 5,7 % Akkreditert
- Midazolam 8,1 % 8,1 % Akkreditert
- Nitrazepam 4,3 % 4,3 % Akkreditert
- Oksazepam 6,0 % 6,0 % Akkreditert
- Zolpidem 5,9 % 5,9 % Akkreditert
- Zopiklon 4,9 % 4,9 % Akkreditert
S-Bilirubin 1,6 % 20,0 % 20,1 % Akkreditert [4]
B-Bly 7,5 % 7,5 % Akkreditert
U-Buprenorfin 7,3 % 7,3 % Akkreditert
S-CA125 4,4 % 8,7 % 9,7 % Akkreditert [4]
U-Cannabinoider 4,1 % 4,1 % Akkreditert
- THC-syre 10,3 % 10,3 % Akkreditert
S-CDT 3,5 % 4,7 % 5,9 % Akkreditert [2]
S-CEA 5,9 % 6,8 % 9,0 % Akkreditert [4]
S-CK 4,4 % 15,0 % 15,6 % Akkreditert [4]
fS-C-peptid 7,4 % 16,6 % 18,2 % [1]
S-CRP 2,1 % 34,1 % 34,2 % Akkreditert [4]
S-Cystatin C 1,8 % 4,0 % 4,4 % Akkreditert [4]
S-Cystatin C eGFR 1,8 % 1,8 % Akkreditert
U-Ecstasy 9,0 % 9,0 % Akkreditert
S-eGFR (CKD-EPI) 1,9 % 1,9 % Akkreditert
- S-Alfa-1-globulin 4,9 % 11,4 % 12,4 % Akkreditert [1]
- S-Alfa-2-globulin 3,7 % 10,3 % 10,9 % Akkreditert [1]
- S-Beta-1-globulin 3,8 % 9,1 % 9,9 % Akkreditert [1]
- S-Beta-2-globulin 6,2 % 9,1 % 11,0 % Akkreditert [1]
- S-Gamma-globulin 3,3 % 14,6 % 15,0 % Akkreditert [1]
B-Erytrocytter 1,4 % 2,6 % 3,0 % Akkreditert [4]
S-Etanol 5,9 % 5,9 % Akkreditert
U-Etanol 5,9 % 5,9 % Akkreditert
U-Etylglukuronid 7,2 % 7,2 % Akkreditert
U-Etylglukuro, spesifikk 5,0 % 5,0 % Akkreditert
U-Etylsulfat, spesifikk 5,0 % 5,0 % Akkreditert
- Pregabalin 9,3 % 9,3 % Akkreditert
- Ritalin syre 7,0 % 7,0 % Akkreditert
- Tramadol 5,2 % 5,2 % Akkreditert
S-Ferritin 2,5 % 12,8 % 13,0 % Akkreditert [4]
S-Folat 7,8 % 10,9 % 13,4 % Akkreditert [4]
S-Fosfatase, alkalisk 2,6 % 6,5 % 7,0 % Akkreditert [1]
B-Fosfatidyletanol PEth 8,0 % 8,0 % Akkreditert
S-Fosfat, uorganisk 2,7 % 7,8 % 8,3 % Akkreditert [4]
Fri Kappa 5,6 % 5,6 % Akkreditert
Fri Lambda 6,0 % 6,0 % Akkreditert
S-Fritt T3 3,1 % 5,0 % 5,9 % Akkreditert [4]
S-Fritt T4 4,1 % 4,9 % 6,4 % Akkreditert [4]
S-FSH 5,5 % 12,0 % 13,2 % Akkreditert [4]
S-Gamma GT 4,3 % 9,1 % 10,1 % Akkreditert [4]
fS-Glukose 1,3 % 5,0 % 5,2 % Akkreditert [4]
S-Haptoglobin 4,4 % 8,6 % 9,7 % Akkreditert [4]
B-HbA1c 2,5 % 1,6 % 3,0 % Akkreditert [4]
B-HbA1c, alt.met. 3,3 % 1,6 % 3,7 % [4]
S-hCG 4,4 % 4,4 % Akkreditert
S-HDL-kolesterol 2,1 % 5,7 % 6,1 % Akkreditert [4]
B-Hematokrit 2,1 % 2,8 % 3,5 % Akkreditert [4]
F-Hemoglobin 5,0 % 5,0 %
B-Hemoglobin 1,1 % 2,7 % 2,9 % Akkreditert [4]
Hb-Hemoglobintype 3,0 % 3,0 %
P-Homocystein 6,4 % 8,3 % 10,5 % Akkreditert [1]
S-IgA 2,5 % 5,7 % 6,2 % Akkreditert [4]
S-IgE 7,2 % 7,2 % Akkreditert
S-IgG 2,4 % 3,5 % 4,2 % Akkreditert [4]
S-IgM 2,5 % 5,9 % 6,4 % Akkreditert [4]
Inhalasjonspanel Helår 15,0 % 15,0 % Akkreditert
Inhalasjonspanel Sesong 15,0 % 15,0 % Akkreditert
INR-verdi 3,2 % 2,5 % 4,1 % Akkreditert [4]
fS-Insulin 5,9 % 25,4 % 26,1 % [4]
S-Intrinsisk faktor as 10,0 % 10,0 % Akkreditert
S-Jern 1,8 % 20,7 % 20,8 % Akkreditert [4]
S-Jernbindingskap. 2,6 % 3,9 % 4,7 % Akkreditert [4]
S-Transferrinmetning 3,2 % 3,2 % Akkreditert
U-Kadmium 6,2 % 6,2 % Akkreditert
B-Kadmium 6,9 % 6,9 % Akkreditert
U-Kalium 1,4 % 24,4 % 24,4 % Akkreditert [1]
S-Kalium 0,7 % 4,1 % 4,2 % Akkreditert [4]
F-Kalprotektin 21,9 % 21,9 %
S-Kalsium 1,9 % 1,8 % 2,6 % Akkreditert [4]
U-Kalsium 3,5 % 27,5 % 27,7 % Akkreditert [1]
S-Kalsium, korrigert 1,9 % 1,9 % Akkreditert
S-Klorid 0,8 % 1,1 % 1,4 % Akkreditert [4]
U-Kobber 7,9 % 7,9 % Akkreditert
P-Kobber 7,6 % 7,5 % 10,7 % Akkreditert [4]
B-Kobolt 5,9 % 5,9 % Akkreditert
U-Kokain 3,6 % 3,6 % Akkreditert
- Kokainmetabolitt 4,6 % 4,6 % Akkreditert
S-Kolesterol 1,9 % 5,3 % 5,6 % Akkreditert [4]
S-Kortisol aften 6,5 % 16,3 % 17,5 % Akkreditert [4]
S-Kortisol morgen 6,5 % 16,3 % 17,5 % Akkreditert [4]
S-Kreatinin 1,6 % 4,4 % 4,7 % Akkreditert [4]
U-Kreatinin 2,7 % 24,0 % 24,2 % Akkreditert [1]
B-Krom 4,5 % 4,5 % Akkreditert
U-Kvikksølv 9,4 % 9,4 % Akkreditert
B-Kvikksølv 7,3 % 7,3 % Akkreditert
S-LD 2,3 % 5,2 % 5,7 % Akkreditert [4]
S-LDL-kolesterol 2,0 % 8,3 % 8,5 % Akkreditert [4]
B-Leukocytter 2,0 % 10,8 % 11,0 % Akkreditert [4]
- Basofile 4,0 % 12,4 % 13,0 % Akkreditert [4]
- Eosinofile 8,5 % 15,0 % 17,2 % Akkreditert [4]
- Lymfocytter 6,1 % 10,8 % 12,4 % Akkreditert [4]
- Monocytter 10,0 % 13,3 % 16,6 % Akkreditert [4]
- Monocytter utstr. 28,3 % 13,3 % 31,3 % Akkreditert [4]
- Nøytrofile 3,8 % 14,0 % 14,5 % Akkreditert [4]
S-LH 3,6 % 22,8 % 23,1 % Akkreditert [4]
S-Lipase 4,2 % 9,2 % 10,1 % Akkreditert [4]
S-Lp(a) 2,1 % 8,9 % 9,1 % Akkreditert [4]
S-Magnesium 3,3 % 2,9 % 4,4 % Akkreditert [4]
U-Magnesium 5,6 % 38,6 % 39,0 % Akkreditert [1]
Matvarepanel 15,0 % 15,0 % Akkreditert
MCH 1,5 % 0,8 % 1,7 % Akkreditert [4]
MCHC 1,9 % 1,0 % 2,1 % Akkreditert [4]
MCV 1,5 % 0,8 % 1,7 % Akkreditert [4]
U-Metadon 4,3 % 4,3 % Akkreditert
U-Metadonmetabolitt 10,0 % 10,0 % Akkreditert
S-Metylmalonsyre 8,8 % 18,0 % 20,0 % Akkreditert [3]
S-MikroCRP 2,3 % 58,9 % 58,9 % Akkreditert [4]
U-Natrium 1,6 % 28,7 % 28,7 % Akkreditert [1]
S-Natrium 0,7 % 0,5 % 0,9 % Akkreditert [4]
P-NT-proBNP 3,8 % 10,0 % 10,7 % Akkreditert [1]
Nøttepanel 1 15,0 % 15,0 %
Nøttepanel 2 15,0 % 15,0 %
U-Oksykodon 7,5 % 7,5 % Akkreditert
U-Opiater 4,9 % 4,9 % Akkreditert
- Etylmorfin 12,2 % 12,2 % Akkreditert
- Heroinmetabolitt 9,1 % 9,1 % Akkreditert
- Kodein 8,0 % 8,0 % Akkreditert
- Morfin 10,5 % 10,5 % Akkreditert
- Oksykodon 10,0 % 10,0 % Akkreditert
S-Parietalcelle as 10,0 % 10,0 % Akkreditert
pH i urin 3,7 % 3,7 % Akkreditert
S-Progesteron 6,6 % 18,5 % 19,6 % Akkreditert [4]
S-Prolaktin 5,3 % 29,5 % 30,0 % Akkreditert [4]
U-Protein total 3,2 % 17,8 % 18,1 % Akkreditert [1]
S-Protein total 1,4 % 2,6 % 3,0 % Akkreditert [4]
S-PSA 4,4 % 6,8 % 8,1 % Akkreditert [4]
P-PTH 4,0 % 15,7 % 16,2 % Akkreditert [4]
RDW-CV 1,0 % 1,7 % 2,0 % Akkreditert [4]
B-RetHb 2,4 % 1,8 % 3,0 % Akkreditert [4]
B-Retikulocytter 5,5 % 9,7 % 11,2 % Akkreditert [4]
S-Reumatoid faktor 3,5 % 8,5 % 9,2 % Akkreditert
P-Selen 7,6 % 7,8 % 10,9 % Akkreditert [4]
S-SHBG 4,4 % 9,7 % 10,7 % Akkreditert [4]
P-Sink 7,9 % 8,5 % 11,6 % Akkreditert [4]
U-Sink 7,0 % 7,0 % Akkreditert
t3 Bjørk 15,0 % 15,0 % Akkreditert
S-Testosteron 6,5 % 12,5 % 14,1 % Akkreditert [4]
fS-Triglyserider 1,9 % 19,9 % 20,0 % Akkreditert [4]
B-Trombocytter 3,0 % 7,6 % 8,2 % Akkreditert [1]
S-TSH 3,9 % 17,7 % 18,1 % Akkreditert [4]
S-TSI 7,0 % 7,0 % Akkreditert
S-Urinstoff 2,4 % 13,9 % 14,1 % Akkreditert [4]
S-Urinsyre 1,2 % 8,3 % 8,4 % Akkreditert [4]
S-Vitamin A (retinol) 9,6 % 6,1 % 11,4 % Akkreditert [4]
S-Vitamin B12 8,3 % 8,3 % Akkreditert
- Vitamin D2 12,7 % 12,7 % Akkreditert
- Vitamin D3 9,8 % 9,8 % Akkreditert
S-Vitamin E 7,6 % 7,1 % 10,4 % Akkreditert [4]
S-Vitamin K 7,4 % 38,0 % 38,7 % Akkreditert [4]
S-Østradiol-17beta 11,4 % 15,0 % 18,8 % Akkreditert [4]

Begreper

Analytisk variasjonskoeffisient {a}

Usikkerheten i den målte verdi er analytisk variasjonskoeffisient (CVa) multiplisert med en dekningsfaktor k=2. Riktig svar vil med ca 95 % sikkerhet gjenfinnes i intervallet S(1±2·CVa). CVa er representativ for verdier i referanseområde/terapeutisk område, men kan være større ved lave konsentrasjoner.

Biologisk variasjon innen person {b}

Den gjennomsnittlige naturlige biologiske variasjon for analytten innen person.

Totalvariasjon {c}

Består av analytisk og biologisk variasjon innen person (beregnet som roten av kvadratsummen av dem). Hvis to prøver tas av samme pasient på forskjellig tidspunkt, kan man bruke total variasjon til å finne ut om de to svarene er signifikant forskjellige, dvs om forskjellen er så stor at den sannsynligvis ikke kan stamme fra den analytiske og/eller den naturlige biologiske variasjon alene. Svarene er forskjellige (p=0.05) hvis |S1-S2|/(S1+S2) > 1.4T der T er total variasjon. Hvis man ønsker å teste på andre signifikansnivåer enn p=0.05, erstattes 1.4 med 1.8 for p=0.01, 1.2 for p=0.1, 0.91 for p=0.2. Det henvises for øvrig til siden Forskjell på to analysesvar hos samme pasient.

Litteraturreferanser

[1] http://westgard.com/biodatabase1.htm
[2] Clinical Chemistry 44:10, 2120-2125 (1998)
[3] MF 10.12.2014
[4] EFLM