Hopp til hovedinnhold

Forskning og utvikling

 

FOU utvalg ved Fürst 2023

Visjon: Fürst Medisinsk laboratorium skal aktivt delta i samfunnsnyttig forskning og utvikling. Vi skal bidra til å finne ny kunnskap til det beste for befolkningens helse

Forskningsprofil: Våre forskning og utviklings områder spenner bredt. Fra forskning innen for helsefag; Medisinsk biokjemi, kjemi, patologi og mikrobiologi til It-teknisk utvikling og maskinlæring (AI).

Vi besitter som forskingsinstitusjon et stort antall prøver med resultater og samarbeider med rekvirenter som benytter Fürst sine analyse resultater i sin forskning.

Se «Starte nytt prosjekt?» i blå boks øverst på denne siden for mer info om hvordan initierer et forskningsprosjekt internt hos Fürst.

Vi samarbeider med ulike forskningsinstitusjoner og vi driver med egen initiert forskning.

Se «samarbeidspartnere» i blå boks øverst på denne siden for mer info om våre samarbeidspartnere og «Initiere samarbeid» for hvordan initiere samarbeid med oss.

Helt siden laboratoriet ble etablert har det blitt utført forskning og utvikling. Flere av våre forskningsprosjekter omhandler også gjennomføring av Bachelor, Master, og Ph.D prosjekter.

Vi besitter i dag en variert forskingskompetanse hos våre ansatte hvor 55 stk har mastergrad og 17stk besitter en Dr. grad.

FOU utvalget ved Fürst Medisinsk Laboratorium er organisert under Forskningsdivisjonen og rapporterer til Adm. Direktør.