Hopp til hovedinnhold

In vitro fertilisering (IVF) og andre vevsdonorer

Forskrift og prøvetaking

For rekvirenter fra klinikker som tilbyr In Vitro Fertilisering (IVF) eller annen vevsdonasjon. Det mottas kun elektroniske rekvisisjoner for rekvirering av analysene. Dette kan gjøres på våre prøvetakingsstasjoner dersom rekvirent ikke har Fürst Forum.

Ifølge Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (FOR-2018-07.04-1154), skal alle donorer testes for visse infeksjonssykdommer. Fürst Medisinsk Laboratorium har siden 2009 hatt godkjenning fra Helsedirektoratet til å kunne analysere prøver etter nevnte forskrift. Alle donorer skal som et minstekrav testes for:

  • HIV 1 og 2 (hiv ag/as)
  • Hepatitt B (HBsAg og anti-HBc)
  • Hepatitt C (anti-HCV)
  • Syfilis (syfilis antistoff). Ved positiv antistofftest videresendes prøven til nasjonalt referanselaboratorium for å utelukke pågående infeksjon.

Testing av syfilis er unntatt ved partnerdonasjon av sædceller.

Donorer som kommer fra høyrisikoområder, eller som har partnere eller foreldre med bakgrunn fra slike områder, skal undersøkes for antistoffer mot HTLV-I og HTLV-2.

Det er opprettet en egen analyseskode, H15, som skal benyttes når prøver tas i forbindelse med IVF-behandling ved partnerdonasjon av sædceller. Koden vil sikre at de obligatoriske analysene blir rekvirert. Dersom forskriften endres til å omfatte flere analyser, vil dette kunne fanges opp automatisk ved at man rekvirerer H15. H15 kan tilgjengeliggjøres i Fürst Forum, ta kontakt med marked@furst.no for aktivering.

Dersom det skal tas prøver i forbindelse med sæddonasjon fra annen donor enn partner eller annen vevsdonasjon, skal analysekode H75 benyttes. Denne genererer de obligatoriske laboratorieanalysene.

Vi er forpliktet til å sende statistikk til myndighetene over antall testede og resultater på analysene. Statistikken gjelder bare antall analyser og er anonymisert i forhold til prøveavgivers identitet.