Hopp til hovedinnhold

Blodprøvetaking av barn

Fürst har flinke og erfarne prøvetakere med innarbeidede og gode prosedyrer for prøvetaking. Blodprøvetaking medfører noe ubehag. Spesielt barn kan grue seg for å ta blodprøve. Dersom du som pårørende er engstelig selv, er det viktig å være bevisst på dette og unngå å vise dette ovenfor barnet.

Vi tilstreber å gi barn en best mulig opplevelse, og anbefaler pårørende å ta initiativ til følgende forberedelser:

Det er viktig å forberede barnet på blodprøvetakingen. Informer om at det kommer et stikk og at det går fort over. Det er viktig å sitte i ro noen minutter før og under prøvetakingen. Pårørende må følge med inn, og det kan være lurt å la barnet sitte på fanget. Som regel er vi to som er med når det skal tas prøver av barn. En som tar prøven og en som støtter armen og avleder barnet. Gråt er en naturlig reaksjon hos noen barn, enten fordi de er redde eller fordi det er vondt. Pårørendes oppgave er å støtte og trøste barnet. Pårørende blir informert av prøvetaker om hvordan prøvetakingen skal foregå, og hvordan barnet skal sitte. Vi etterstreber å få til en vellykket prøvetaking, med tanke på barnets beste. En sjelden gang kan det hende at vi bestemmer at prøvetakingen ikke kan la seg gjennomføre av ulike årsaker. Dermed må man være klar over at man kan bli spurt om å komme tilbake en annen dag.

Det er viktig å skape positive assosiasjoner- avslutt dagen med en hyggelig hendelse.

Smertelindring

Barnearm med EMLA plaster

Det finnes flere typer smertelindring. På Fürst har vi erfaring med EMLA plaster som gir en lokal bedøvelse av huden i minst 2 timer. Det kan kjøpes på apotek eller hos Fürst. Plasteret skal settes på intakt hud på en eller begge armer en time før prøvetaking. Se bildet for riktig plassering. Plasteret tas av 5 minutter før prøvetaking. Bruk av smertelindring kan hindre at barn gruer seg til fremtidige prøvetakinger. På barn under 3 måneder kan bare et plaster benyttes om gangen.

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger er forbigående hudreaksjoner der plasteret er plassert (Rødme, blekhet, forsiktig hevelse). Allergisk reaksjon og punktblødninger er sjelden, men er rapportert. Ta kontakt med lege dersom noen bivirkninger blir plagsomme. Les pakningsvedlegg:

https://www.felleskatalogen.no/medisin/emla-aspen-558567