Hopp til hovedinnhold

Primærhelsetjenestens laboratorium

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet er Norges største med rundt 500 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har tre prøvetakingsenheter i Oslo, to i Bergen og en i Sandefjord.

Laboratoriet ble grunnlagt 4. mai 1950 av dr. Valentin Fürst. I 1995 ble Fürst Medisinsk Laboratorium akkreditert av Norsk Akkreditering innen områdene Medisinsk biokjemi og Prøvetaking.

Laboratoriet har som mål kontinuerlig å utvide akkrediteringsomfanget, og dekker pr. i dag følgende områder: Prøvetaking, Medisinsk biokjemi, Patologi, Klinisk farmakologi og Medisinsk mikrobiologi. I 2014 ble Fürst Medisinsk Laboratorium miljøsertifisert.

Fürst har gode rutiner for å unngå diskriminering relatert til etnisitet, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

Målsettinger

Våre målsettinger er å yte best mulig service overfor våre rekvirenter ved å:

  • ta imot pasienter for prøvetaking med minst mulig ventetid
  • analysere prøver så raskt som mulig
  • ta i bruk vel gjennomprøvde analysemetoder for å sikre nøyaktighet, presisjon og kontrollere analysemetodene med et omfattende program for kvalitetssikring
  • rapportere resultatene på en oversiktlig måte med angivelse av relevante referanseområder som eventuelt er spesifisert for kjønn og/eller alder
  • gi relevante spesialistkommentarer til utvalgte prøvesvar
  • bistå med råd fra spesialister når det gjelder valg av analyser og ved tolkning av svarene
  • være tilgjengelig for spørsmål som gjelder prøvetaking, prøvebehandling, forsendelse og lignende
  • holde brukerne løpende orientert om laboratoriets ytelser og begrensninger via blant annet våre sider på internett, informasjonsbrev og vår elektroniske laboratoriehåndbok ("Blåboka")
  • yte hjelp til kvalitetssikring av analyser som allmennpraktikeren selv utfører

Laboratoriets motto er "Kvalitet og service uten tidsspille".

Ledelse

Administrerende direktør ved Fürst, Håvard Selby Ebbestad

Håvard Selby Ebbestad

Adm. direktør
Tlf: 958 30 237
Pressekontakt
Medisinsk direktør ved Fürst, Ying Chen

Ying Chen

Medisinsk direktør
Tlf: 971 83 696
E-post: ychen@furst.no
IT-direktør ved Fürst, Eyvind Axelsen

Eyvind Axelsen

IT-direktør
Tlf: 2290 9500
Avdelingsleder prøvemottak og kundekontakt ved Fürst, Anne Fjellhaug

Anne Fjellhaug

Avdelingsleder Drift og kundekontakt
Tlf: 472 90 058
Bilde av Marit Hagberg avdelingsleder PasientService

Marit Hagberg

Avdelingsleder PasientService
Tlf: 916 40 881
Fride Halmøy HR-direktør

Fride Halmøy

HR-direktør
Tlf: 917 47 739
Kvalitetssjef hos Fürst, Ida Mari Haugom

Ida Mari Haugom

Avdelingsleder Kvalitet- og prosjektstyring
Tlf: 952 19 326
Økonomidirektør ved Fürst, Terje Heier

Terje Heier

Økonomidirektør
Tlf: 901 00 116
E-post: theier@furst.no
Avdelingsleder Marked ved Fürst, Asle Helgheim

Asle Helgheim

Avdelingsleder Marked
Tlf: 918 35 544
E-post: asle@furst.no
Torstein Rikter-Svendsen

Torstein Rikter-Svendsen

Strategidirektør
Tlf: 934 21 701
Avdelingsleder laboratorieavdelingen ved Fürst, Einar P. Svartsund

Einar P. Svartsund

Avdelingsleder Laboratorieavdelingen
Tlf: 959 39 912

Personsensitiv informasjon skal ikke sendes per e-post.

Eierskap og økonomi
Fürst er et privateid laboratorium og inntektene baserer seg i hovedsak på betaling for analyser av blod- og urinprøver gjennom rammeavtaler med regionale helseforetak og refusjon fra Helfo for analyser i henhold til offentlig forskrift.

Forretningsnavn og foretaksnummer
Driftsselskapet i organisasjonen heter AS MED-LAB (Foretaksnummeret er NO 921 652 690) og eies av Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS (Foretaksnummeret er NO 931 469 851).

Konsesjon, akkreditering og sertifisering
Laboratoriet har konsesjon til å drive laboratorievirksomhet og er akkreditert av Norsk Akkreditering.
Laboratoriet er også miljøsertifisert av KIWA.

Kontaktpersoner
En oversikt over kontaktpersoner finner du her.