Hopp til hovedinnhold

Frikort

HELFO er en etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen.

Pasienter får frikort fra Helfo automatisk i posten når de har oppnådd maksimalbeløp for egenandeler. Har de betalt mer, blir dette automatisk tilbakebetalt.

En teknisk løsning fanger opp egenandeler fra oppgjørskravene som sendes inn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) fra laboratorier, røntgenundersøkelser, bandagist, apotek, leger og psykologer, mv. Egenandelsbeløp, type behandler (laboratorier, lege, apotek, osv) og dato for behandlingen registreres.

Egenandelene må sendes inn sammen med et 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for at egenandelsbeløpet skal kunne registreres på riktig person.

For spørsmål om frikort, les mer på Helsenorge eller ring Frikorttelefonen på tlf: 23 32 70 00