Hopp til hovedinnhold

Patologi

Vakttelefon patologi: 22 99 65 50

Nye rekvirenter som ønsker å sende histologi- og/eller cytologiprøver til oss, bes kontakte laboratoriet før innsendelse. Fürst Patologi har per 2024 avtale med helseregion Sør-Øst og Vest for histologianalyser og klinisk cytologi, men ikke for cervix-cytologi.

Vannbad ved fremstilling av snitt til patologi

Kontaktinformasjon

Vi kan tilby personlig og direkte service til våre rekvirenter for alle spørsmål av praktisk, teknisk og faglig karakter. Laboratoriet har alltid patolog til stede på dagtid for å sikre at rekvirentene kan få nødvendig støtte og veiledning for de diagnoser som stilles, diskutere prøvesvar, oppfølging og behandling av pasienten.

Sentrale bioingeniører tar imot henvendelser relatert til prøver og analyser, og videreformidler om nødvendig til ledig patolog. Hvis ikke henvendelsen kan besvares umiddelbart vil vi raskest mulig ringe tilbake. Normalt vil aktuelle prøver, som en kvalitetskontroll, bli revurdert før man diskuterer aktuelle kasus med rekvirent.

Vår markedsgruppe hjelper våre rekvirenter med elektronisk kommunikasjon, rekvirering og svartjenester.

Markedsgruppe:

Tlf: 22 90 96 69
marked@furst.no

Administrasjon og ledelse:

Håvard Selby Ebbestad
Administrerende direktør
hsebbestad@furst.no

Erik Svendsen
Administrasjonsleder Patologi
Tlf: 916 86 800
esvendsen@furst.no