Hopp til hovedinnhold

Svartider og -rutiner

 

Patologi ferdige snitt

Svartider avhenger av behov for etterfiksering, spesialfarginger, immunhistokjemi eller andre tilleggsundersøkelser.

Er det prøver som ønskes spesielt raskt besvart må konvolutt/pakke samt rekvisisjon merkes med CITO, og prøven vil da bli prioritert i laboratoriet.

Prøvesvar formidles til rekvirerende lege. Ønskes kopisvar til annen enn henvisende lege må riktig postadresse være oppgitt. Kopibrev som kommer i retur på grunn av mangelfull adressering vil bli makulert. Vi utgir prøvesvar via post og/eller elektronisk (EDI).


Diskusjon av prøvesvar
Ønskes ytterligere opplysninger om et prøvesvar, finnes alltid tilgjengelige leger i laboratoriets åpningstid.

Pasienter
Pasienter bes ta kontakt med fastlege, henvisende eller behandlende lege dersom man ønsker informasjon om prøvesvar. Laboratoriet formidler prøvesvar også til andre enn henvisende lege ved behov.