Hopp til hovedinnhold

Kvalitet og miljø

Kvalitetssikring og –vurdering

Laboratoriets varemerke er kvalitet og service.

Ut over å følge lovpålagte krav, har laboratoriet valgt å dokumentere kvalitet ved frivillig implementering av harmoniserte standarder innenfor kvalitet og miljø.

Kvalitet og Kompetanse:

Fürst Medisinsk Laboratorium er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189. Standarden setter krav til kvalitet og kompetanse.
Laboratoriet har vært akkreditert siden 1995.

Miljøstyringssystemer:

Fürst Medisinsk Laboratorium er sertifisert etter NS-EN ISO 14001 som setter krav til organisasjonens miljøprestasjon gjennom styring av aktiviteter, produkter og tjenesters påvirkning av miljøet i samsvar med organisasjonens miljøpolitikk.
Laboratoriet har vært sertifisert siden 2014.

Fürst Medisinsk Laboratorium har vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2006. Denne utløp i 2015, og ble erstattet i sin helhet av NS-EN ISO 14001.

Tilbud til rekvirenter:

Laboratoriet tilbyr hjelp til rekvirenter som ønsker å kontrollere egen analysekvalitet mot vårt laboratorium.