Hopp til hovedinnhold

Likestilling

Fürst har som mål å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Selskapets rekrutteringspolitikk støtter aktivt opp om dette, og laboratoriet arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor alle deler av vår virksomhet. Bestemmelser om dette er beskrevet i vår personalhåndbok, samt våre etiske retningslinjer og kvalitetssystem.