Hopp til hovedinnhold

Sjekk nasjonal luftveisstatistikk fra Fürst

25.11.2021

Fürst har nå ferdigstilt en statistikk som viser nasjonal og fylkesvis forekomst av de ulike luftveisagens som påvises fortløpende i samfunnet. Man kan også sjekke statistikken i egen kommune, men ofte er tallene her relativt små.

Statistikken inkluderer kun prøver som er analysert hos Fürst, men den vil allikevel gi et godt bilde av hvilke luftveisvirus som er i omløp, og gi en pekepinn på utvikling og trender. Ved å sette «musepeker» på den aktuelle linje og uke, får du mer detaljert informasjon. 

Du finner statistikken på vår hjemmeside www.furst.no på følgende link: luftveisstatistikk og i Forum Web. Statistikken vil også bli tilgjengelig i neste versjon av Forum Fleks.

Oversikt over luftveisprøver hos Fürst