Hopp til hovedinnhold

Fürst har overtatt Laboratorium for patologi

13.09.2012

Fürst Medisinsk Laboratorium har 2012 kjøpt opp 100 % av aksjene i Laboratorium for Patologi AS . Patologilaboratoriet vil inntil videre ikke samlokalisere til Fürsts hovedkvarter på Furuset, men fortsatt være lokalisert i Oslo sentrum.

Laboratorium for Patologi AS er Norges største enkeltstående laboratorium innen diagnostisk patologi, og undersøker årlig over 100 000 vevs- og celleprøver (histologi, cytologi og immunhistokjemi)

Laboratorium for Patologi AS har pr. 2012 avtaler med Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF.

Nye rekvirenter må kontakte Laboratorium for Patologi direkte dersom de ønsker å sende inn sine prøver, dette er grunnet begrensninger i volum og økonomiske rammer fra de regionale helseforetakene.
Laboratoriesjef Erik Svendsen kontaktes for å gjøre en avtale, samt få nødvendig informasjon om tjenester, svartider, elektronisk svaroverføring, utsendelse av kostnadsfritt utstyr for forsendelse av prøver m.m.

Erik Svendsen tlf: 22 99 65 20 / 22 99 65 00
esvendsen@furst.no
mob: 916 86 800

Ferdigpakkede prøver til Laboratorium for Patologi tas med av Fürsts hentetjeneste.

Administrerende direktør for Laboratorium for Patologi AS er:

Håvard Selby Ebbestad
hsebbestad@furst.no