Hopp til hovedinnhold

Rapportering av resistensbestemmelse - endring januar 2019

17.01.2019

Selektiv rapportering av resistensbestemmelse som antibiotikastyringsverktøy.

 

I Norge pågår det for tiden et arbeid for riktig bruk av antibiotika som ledd i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.

Samtidig er det økende forståelse av at antibiotikabruk påvirkes av mikrobiologisk diagnostikk og hvordan identifikasjon og antibiotika-følsomhet rapporteres, og at dette med fordel bør involvere antibiotikastyringsprogrammer. Selektiv rapportering av resistensbestemmelse er et internasjonalt anerkjent antibiotikastyringsverktøy med et uutnyttet potensial i Norge.

Prinsippet innebærer at panelet som rapporteres til kliniker begrenses til midler som anses relevante ut fra kliniske opplysninger og resultater av resistensbestemmelse. Hensikten er å unngå at laboratorienes svarrapporter stimulerer til unødvendig forskrivning av antibiotika, samt å hjelpe klinikerne til å velge foretrukket middel når behandling er indisert.

Den nasjonale arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål(AFA) har utarbeidet nye resistenspaneler til bruk for de mikrobiologiske laboratoriene. Panelene er harmonisert med kliniske brytningspunkter fra NordicAST, nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og Akuttveileder i pediatri fra Norsk barnelegeforening.

Selektiv resistensrapportering planlegges nå og vil bli tatt i bruk ved laboratoriet i løpet av januar 2019.