Hopp til hovedinnhold

Ny egenutviklet helicobacter pylori PCR test

08.05.2023

Fürst har startet opp med ny analyse: H. pylori PCR.

Analysen anbefales hos pasienter med symptomer på gastritt/ulcus og som har fått påvist H. pylori IgG.

Diagnostiske metoder for påvisning av helicobactersykdom er:

1. Biopsi fra mageslimhinnen til dyrkning, histologi eller ureasetest

2. Serologisk påvisning av IgG antistoffer

3. Ureasepuste-prøve

4. Påvisning av H. pylori antigen i avføring

5. Ny etablert metode: påvisning av H. pylori nukleinsyrer med påvisning av resistensgen i feces

Felles for all diagnostikk av helicobactersykdom er at pasienten har typiske symptomer for sykdommen, siden H. pylori også kan være til stede som bærertilstand. Ulempen ved de etablerte metodene som dyrkning, histologi og ureasetest, er at de krever gastroskopi. Serologisk påvisning krever blodprøve, og positiv IgG-analyse betyr ikke nødvendigvis at bakterien fortsatt er til stede. Ureasepuste-prøve er ressurskrevende. Antigentester i feces har begrenset sensitivitet og spesifisitet.

Fürst har nå, som det første mikrobiologiske laboratoriet i Norge, etablert, PCR-påvisning av H. pylori i avføring.

Dette er en enkel, sensitiv og spesifikk analyse for påvisning av bakterien. Analysen anbefales hos pasienter med symptomer på gastritt/ulcus og som har fått påvist H. pylori IgGAntibiotikaresistens er et økende problem i behandling av H. pylori -infeksjon. Ved positivt funn av H. pylori blir det utført PCR resistenstest for å avdekke makrolidresistens hos bakteriestammen.

Les mer om H. pylori PCR her.