Hopp til hovedinnhold

Jernstatus ved Hemoglobinopatiutredning

02.12.2019

Fra og med 2.12.19 vil S-Ferritin og S-CRP bli analysert i tillegg til erytrocyttparametre, hemoglobinelektroforese og alfa-thalassemi gentest når det rekvireres Hemoglobinopatiutredning.

Det er viktig å avklare om det foreligger jernmangel hos pasienter som utredes for mulig hemoglobinopati. Samtidig jernmangel kan komplisere tolkningen av hemoglobinelektroforese og føre til falskt negativt resultat. Som hovedregel bør jernmangel være utelukket, evt være behandlet med jerntilskudd i minimum 3 måneder før hemoglobinopatiutredning rekvireres.

I tillegg er det viktig med opplysninger om pasientens etnisitet, om det foreligger kjent hemoglobinopati i familien (oppgi hvilken type) og om evt. symptomer eller kliniske funn. Det vil gis en samlet vurdering av en evt. påvist hemoglobinopati, pasientens genetiske opprinnelse, kliniske opplysninger og hematologiske funn og råd i forhold til arv/reproduksjon.