Hopp til hovedinnhold

S-Ferritin

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Ferritin

Indikasjoner

Jernmangel.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne13–17 år15–110µg/L
Mann13–17 år15–220µg/L
Kvinne≥ 18 år15–200µg/L
Mann≥ 18 år20–300µg/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Ferritinkonsentrasjonen er normalt tilnærmet proporsjonal med kroppens jernlagre. Ved jerntap/blødning vil en se synkende ferritinverdier, og når jernlagrene er tomme vil verdier under referanseområdet foreligge. Lave verdier har ingen andre årsaker enn jernmangel/blødning. Akutt-fase-reaksjoner gir høyere ferritin, som f.eks. ved akutte og kroniske infeksjoner, inflammatoriske tilstander og etter operasjoner. Ved slike tilstander kan jernmangel foreligge også ved normal eller høy ferritin.

Høy ferritin ses ved store jernlagre (hemokromatose). Høye verdier som ikke er assosiert med store jernlagre ses ved leversykdommer (ferritin lagres i lever), ved myeloproliferative sykdommer og ved høyt alkoholinntak. Se også Anemi.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon