Hopp til hovedinnhold

B-Ret He

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Retikulocytthemoglobin, Hemoglobininnhold i retikulocytter, B-RetHb

Indikasjoner

Diagnostikk av jernmangel. Oppfølging og behandling av jernmangel.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne12–17 år29,9–38,4pg
Mann12–17 år30,3–40,4pg
≥ 18 år30,0–37,0pg
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Retikulocytthemoglobin er et uttrykk for gjennomsnittlig hemoglobininnhold i retikulocytter, og kan derfor gi informasjon om tilgangen til jern i benmargen de siste 3-4 dagene. Lave verdier av retikulocytthemoglobin kan ses ved absolutt eller funksjonell jernmangel.

I tillegg til å være lav ved jernmangel er retikulocytthemoglobin lav ved talassemier uavhengig av jernstatus. Den diagnostiske nytten av retikulocytthemoglobin er også redusert hos pasienter med svært høy MCV (f.eks. vitamin B12-mangel).

Retikulocytthemoglobin kan være nyttig ved følgende tilstander:

  • Diagnostikk av absolutt eller funksjonell jernmangel, spesielt når s-ferritin og andre jernparametre gir utilstrekkelig informasjon om jernstatus (f.eks. når ferritin er økt på grunn av akuttfase. Retikulocytthemoglobin påvirkes ikke av akuttfase).
  • Ved bruk av erytropoietin for å vurdere om erytropoiesen er hemmet pga. absolutt eller funksjonell jernmangel.
  • Monitorere behandlingseffekt ved jernsubstitusjon. Retikulocytthemoglobin stiger allerede etter 3-4 dager etter effektiv behandling med jerntilskudd.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 2,4 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 1,8 %
  • Total variasjonskoeffisient: 3 %
  • Norsk bruksnavn: B-RetHb
  • NLK-kode: NPU26879
  • Analysenummer: A70
  • Forkortet analysenavn: RETICHE