Hopp til hovedinnhold

B-Retikulocytter

Logoen for Norsk Akkreditering

Indikasjoner

Anemiutredning. Vurdering av erytropoiesen.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
0,02–0,08x 10E12/L

Tolkning

Høye verdier ved akselerert erytropoiese som ved hemolytisk anemi, som en normal respons på behandling av jernmangelanemi eller andre mangelanemier, og ved økt erytropoiese etter blodtap.

Anemi med lave/normale verdier av retikulocytter ses ved nedsatt effektiv erytropoiese. Dette kan f.eks. skyldes medikamentutløst beinmargssuppresjon, skade/sykdom i beinmargen eller mangelanemier. Se Anemi.

Merknad

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 5,5 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 9,7 %
  • Total variasjonskoeffisient: 11,2 %
  • Norsk bruksnavn: B-Retikulocytter
  • NLK-kode: NPU54859
  • Analysenummer: 010
  • Forkortet analysenavn: B-RETIKU