Hopp til hovedinnhold

MCH

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Ery-MCH

Alternative navn: Mean corpuscular hemoglobin, mean cell hemoglobin

Indikasjoner

Anemiutredning, spesielt med henblikk på å skjelne mellom hypo-, normo- og hyperkrome anemier.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
≥ 14 år27–33pg
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Vanlige årsaker til lav MCH (og MCV) er jernmangel eller talassemi. Anemi med høy MCH og MCV kan skyldes anemi på grunn av mangel på vitamin B12 og/eller folat. Ved hemolytisk anemi og akutt blødningsanemi er MCH vanligvis normal. Anemi ved kronisk sykdom er som regel normokrom og normocytær, men nedsatt MCH og MCV kan også ses.

Merknad

  • MCH er forholdet mellom verdiene for hemoglobin og erytrocytter. I motsetning til MCV øker ikke MCH med tiden etter prøvetaking.
  • MCH etterrekvireres sammen med Hb når Hb er mer enn 1 g/dL under nedre referansegrense. MCH etterrekvireres sammen med erytrocytter når antallet erytrocytter er over øvre referansegrense og MCH er mer enn 2 pg under nedre referansegrense.
  • Dersom pasientens erytrocytt-parametre kan gi mistanke om talassemi, vil hemoglobin, erytrocytter og MCH bli etterrekvirert.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon