Hopp til hovedinnhold

B-Erytrocytter

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: B-Erytrocytter

Alternative navn: Røde blodlegemer, EPK - erytrocytt partikkel konsentrasjon, Ery

Indikasjoner

Anemiutredning. Polycytemi.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne≥ 14 år3,94–5,16x 10E12/L
Mann≥ 14 år4,25–5,71x 10E12/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Ved anemi vurderer man antall erytrocytter samt deres størrelse og innhold av hemoglobin.

Høye verdier ses ved polycytemi. Ved talassemi er ofte antallet erytrocytter over øvre referansegrense, kombinert med lav MCH og noen ganger også anemi.

Merknad

Ved interferens i prøven kan rutinemetoden gi feil resultat og prøven vil da bli reanalysert med en alternativ metode. Denne har noe større usikkerhet enn oppgitt analytisk variasjonskoeffisient. Usikkerheten for alternativ metode er medisinsk vurdert og er ikke av klinisk betydning for pasienten.

Ved B-Erytrocytter over øvre referansegrense og MCH mer enn 2 pg under nedre referansegrense, etterrekvireres B-Erytrocytter og MCH der en eller begge analyser ikke er rekvirert.

Dersom pasientens erytrocytt-parametere kan gi mistanke om talassemi, vil hemoglobin, erytrocytter og MCH blir etterrekvirert.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon