Hopp til hovedinnhold

B-Hematokrit

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: EVF - erytrocytt volumfraksjon, Hct

Indikasjoner

Polycytemi. Vurdering av væskefordeling mellom intra- og ekstravasalt rom. Hematokrit har kort holdbarhet og hemoglobin vil ofte gi samme informasjon, men har lengre holdbarhet.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområde
Kvinne≥ 14 år0,35–0,46
Mann≥ 14 år0,40–0,50
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved polycytemi eller hypovolemi/dehydrering. Lave verdier ved anemier eller tilstander med økt plasmavolum, f.eks. svangerskap. Se Anemi.

Merknad

Hematokrit stiger ca 6% pr døgn etter prøvetaking.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 2,1 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 2,8 %
  • Total variasjonskoeffisient: 3,5 %
  • Norsk bruksnavn: B-EVF
  • NLK-kode: NPU01961
  • Analysenummer: 012
  • Forkortet analysenavn: B-HEMATO