Hopp til hovedinnhold

S-CRP

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-CRP

Alternativt navn: C-reaktivt protein

Indikasjoner

Aktiv inflammatorisk prosess. Differensialdiagnostisk mellom bakteriell- og virusinfeksjon.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<5mg/L
Varsling: Verdier over 150 mg/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Ved aktive inflammatoriske prosesser som bakteriell infeksjon, trauma eller kirurgi ses raskt økende CRP, som etter behandling vil falle noe langsommere tilbake. Ved bakteriell infeksjon ses som regel CRP over 40 og samtidig nøytrofili. Virale infeksjoner gir vanligvis kun lett forhøyet CRP. Høy CRP som ligger relativt uendret over tid, og hvor det ikke er nøytrofili, kan tale for andre sykdommer som autoimmun inflammatorisk sykdom eller malignitet som årsak til høy CRP.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon