Hopp til hovedinnhold

Norsk laboratoriekodeverk - NLK

05.11.2015

Norsk Laboratoriekodeverk benytter P som prefiks for alle analytter. P står for plasma, og dette er den naturlige komponenten i blod (i tillegg til blodlegemer og blodplater). Og det er in vivo situasjonen som legges til grunn i kodeverket. Serum (S- som prefiks) fremstilles ved at fullblod koagulerer. Derved omdannes fibrinogen til fibrin og det dannes et koagel, samt serum.

Fürst – i likhet med en rekke andre laboratorier - benytter S som prefiks til de aller fleste analyser. I Veilederen til Norsk laboratoriekodeverk heter det: "Kodeverket angir hvilken del av pasienten som analyseres ved å angi system i tillegg til analytt eller komponent. Resultatet av en analyse angir tilstanden hos en pasient eller del av pasienten (plasma, urin, spinalvæske) på et bestemt tidspunkt. Det finnes derfor ikke NPU-koder for serum. Serum er ikke en del av pasienten, men oppstår ved etterbehandling av prøven som sentrifugering eller henstand. Serum er likevel det materialet som benyttes mest i praktisk analysearbeid og ved innsending av prøver. At man skiller på serum/plasma lokalt er derfor naturlig, men serum inngår ikke i det nasjonale kodeverket. Komponentenes innhold i serum og plasma er med noen få unntak (Kalium, Totalt protein3 etc), identiske og sammenliknbare. En serumundersøkelse kan derfor mappes til plasmaundersøkelsen for samme komponent når dataene for analysen eller undersøkelsen ellers er identiske. Hvordan prøvemateriale og undersøkelsesmateriale navngis og implementeres i de ulike laboratoriedata-systemene, avgjøres lokalt."

Dette er en link til Helsedirektoratets Veileder til Norsk laboratoriekodeverk IS-2186.