Hopp til hovedinnhold

Google analytics fases ut

03.03.2023

I lys av Datatilsynets varslede vedtak og anbefalinger av 1. mars 2023, har Fürst besluttet at all bruk av Google Analytics (GA3) blir avsluttet samme dato.

Verktøyet blir brukt generelt som webanalyse- og målingsverktøy, men er, av Fürst, kun brukt til enkel besøksstatistikk på våre nettsider furst.no og furstforum.no.

Bakteppet for vår avgjørelse, er at stadig flere Datatilsyn i Europa konkluderer med at bruk av Google Analytics er ulovlig.

Det norske Datatilsynet varsler nå et vedtak om det samme, men de avventer endelig vurdering i påvente av innspill fra berørte parter. I mellomtiden er anbefalingen fra Datatilsynet at bruk av Google Analytics blir avsluttet.

Grunnlaget for Datatilsynenes vurdering er blant annet følgende:

  • Google Analytics samler info om enhetstype, type nettleser, forrige besøkte nettside, lokasjon og IP-adresse.
  • Den innsamlede info kan i gitte tilfeller kobles til personen de tilhører, og kan kobles til data fra andre Google-tjenester som vedkommende bruker.
  • Måledataene lagres i USA. Uten ekstra sikringstiltak er det ulovlig å sende personopplysninger til USA.

I hvilken grad berører dette Fürst?

Fürst har brukt Google Analytics i et meget begrenset omfang. Verktøyet er brukt til enkel oversikt over antall besøkende på nettsidene; furst.no og furstforum.no.

Alle øvrige funksjoner verktøyet tilbyr, har vært avslått. Ingen opplysninger utover ovennevnte data er innsamlet om våre brukere.

Etter en fornyet risikovurdering av Fürsts konkrete bruk av verktøyet, har Fürst likevel besluttet å fjerne all kildekode som sender data til Google Analytics f.o.m den 1. mars 2023.

Fürst tar sine brukeres personvern på alvor. Dette innebærer at vi fortløpende vurderer tiltak etter egne vurderinger, og/eller myndigheters anbefalinger.

Les mer om personvern hos Fürst.