Hopp til hovedinnhold

Nyrefunksjonen uttrykt ved estimert GFR

29.09.2015

Det er nå innført en rutine at når S-kreatinin er rekvirert, blir estimert GFR (eGFR CKD-EPI) rapportert uten at det er nødvending å rekvirere denne.

På samme måten er det med Cystatin C. Blir den rekvirert, vil det automatisk bli utregnet estimert GFR fra dette resultatet.

I og med to forskjellige analyser med ulik biologisk funksjon, kan estimert GFR for de to metodene ha tydelige forskjeller. Likevel vil det oftest gi en rimelig god indikasjon på nyrefunksjonen, men det er usikkerhet knyttet til beregningene. Cystatin C er først og fremst aktuell for barn og eldre, og spesielt når det har vært tvil om det faktisk foreligger svekket nyrefunksjon.