Hopp til hovedinnhold

SARS-CoV-2 prøver blir ikke lenger analysert i helger

14.03.2022

Gjennom pandemien har Fürst fått dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for å få analysert SARS-CoV-2 prøver 7 dager i uken for å sikre kort svartid på disse prøvene også i helgene.

Den 10. mars 2022 mottok vi ny informasjon fra Helsedirektoratet om at behovet for rask svartid på SARS-CoV-2 (PCR) ikke lenger er tilstede, og at det nasjonale målet om 24-timers svartid kan avvikles. I tråd med arbeidsavtaler for våre ansatte vil vi derfor gå tilbake til å analysere SARS-CoV-2 prøver 5 dager i uken, dvs. at vi ikke lenger vil analysere SARS-CoV-2 prøver lørdager og søndager.

Fürst vil fortsatt bestrebe å opprettholde svartider på 1-2 virkedager etter at vi har mottatt prøven ved laboratoriet, men prøver som tas/leveres laboratoriet fredag og i helger vil ikke forventes å bli analysert før påfølgende virkedag.