Hopp til hovedinnhold

Overgang til ny metode for S-frie kappa- og lambda-immunglobulinkjeder

15.02.2018

Fra 15. februar 2018 innføres ny metode for frie lette kjeder i serum (Siemens nefelometri N Latex FLC TM).

Analysene brukes først og fremst når monoklonal komponent i serum er påvist. Da etterrekvireres analysene automatisk i laboratoriet.

Referanseområdene er ganske lik de tidligere (se svarrapportene).

Det bemerkes spesielt at i noen tilfeller er det dårlig samsvar mellom ny og gammel metode. I disse få tilfeller kan en pasient ha høy verdi med den ene metoden, men ikke med den andre (gjelder spesielt lambdakjedene). Så langt som mulig vil dette bli kommentert av laboratorielege i svarbrevet som går ut til rekvirerende lege. Det anbefales at samme type metode brukes i oppfølgingen.

Ved nedsatt nyrefunksjon øker både S-kappa og S-lambdakjedene, men ratio mellom disse forblir normal.

Informasjon om analysene.