Hopp til hovedinnhold

Smittevernportalen

27.10.2020
Smittevernportalen utviklet av Fürst

I forbindelse med corona-pandemien har det vært mye fokus på smittevern og tilhørende oppfølging av smittede. Med manuelle rutiner har dette vært en stor utfordring for smittevernleger i mange kommuner.

Fürst har derfor lansert en egen smittevernportal i Fürst Forum Web. Denne gir smittevernlegen et sanntidsinnsyn i pasienter med positive svar på SARS-CoV-2 (PCR) i egen kommune, og med SMS-varsling når det foreligger nye tilfeller i portalen. Portalen vil vise informasjon som kom med i bestillingen. Opplysninger som vil vises er: hvor prøven er rekvirert, rekvirent, prøve tatt dato, kliniske opplysninger og pasientens adresse. Dersom det legges inn et telefonnummer i bestillingen (på pasienter uten tilgang til BankID) vil dette også vises.

NB. Portalen viser kun prøver analysert ved Fürst Medisinsk Laboratorium.

Dersom du er smittevernansvarlig i din kommune, så kan du ta kontakt med Fürst på marked@furst.no for å få tilgang til portalen.

Les mer