Hopp til hovedinnhold

Laboratorietjenester Helse Sør-Øst

09.09.2009

Fürst Medisinsk Laboratorium viderefører levering av laboratorietjenester til rekvirenter i sørlige del av Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har i brev av 3. september gitt uttrykk for at leger som har benyttet vårt laboratorium må skifte til annet laboratorium.

Vi ønsker å informere om at dette ikke medfører riktighet og viser til presiseringen i samme brev fra Helse Sør-Øst hvor det opplyses at Helse Sør-Øst ikke vil betale oss for analysene.

Fürst har besluttet å opprettholde tilbudet til rekvirenter i sørlige del av Helse Sør-Øst i den korte avtaleperioden (16 måneder) fram til ny hovedavtale blir gjeldende fra 1.1.2011. Det betyr at vårt laboratorium, i denne perioden, må klare seg med kun NAV refusjon. For våre rekvirenter vil tilbudet være uforandret.

Vi ønsker å bevare det gode kundeforholdet og samarbeidet som er etablert mellom våre rekvirenter og oss gjennom snart 60 år. Leger som benytter vårt laboratorium er hjertelig velkommen til fortsatt å sende prøver til analyse. Vi vil gjerne fortsette å levere svar med høy kvalitet og bidra med personlig service overfor rekvirentene