Hopp til hovedinnhold

Pasientens prøvesvar - NILAR

25.10.2022

Prosjektet "Pasientens prøvesvar" - tidligere kalt NILAR - er nå i gang med teknisk utprøving.

Prosjektets første delmål er å tilgjengeliggjøre prøvesvar for helsepersonell på tvers av institusjoner og foretak via Kjernejournal.

Fürst er valgt som foregangsaktør på lab-siden i dette prosjektet, og vi er nå sammen med et par legekontor i gang med å bistå Norsk helsenett med utprøving og validering av løsningen. Dette vil på sikt gjøre at våre prøvesvar blir tilgjengelige for helsepersonell over hele landet, på samme måte som annen informasjon er tilgjengelig i Kjernejournal i dag. Dette forutsetter selvsagt at den som slår opp har et tjenstlig behov, og de rette tilganger.

Les mer om prosjektet på regjeringens nettside.

For å lese mer om dine rettigheter i Pasientens prøvesvar, se informasjon på nhn.no her.