Hopp til hovedinnhold

Ny helautomatisk analysehall i drift fra 4. april

31.03.2016

 

En del av analysebåndet hvor prøvene analyseres.

Siden tidlig i 2015 har vi i Fürst arbeidet med planlegging og installasjon av en ny automasjonsløsning for medisinsk biokjemi og hematologi. Prosjektet nærmer seg nå oppstart etter at installasjon, validering og testing er gjennomført med svært gode resultater.

Det nye systemet representerer det ypperste innen analyseteknologi og automasjon og tilfører oss en betydelig kapasitetsøkning. Vi mener at vi med dette får det mest moderne laboratoriet i Europa.

Prøverørene vil heretter bli oppbevart i kjøleenheter, som er koblet til automasjonsløsningen, i en uke etter mottak. Innenfor denne perioden kan legene – gjennom Fürst Forum – enkelt selv etterbestille analyser. Vi tror dette åpner for at legene i mange tilfelle kan innlede en utredning ”smalere” og heller utvide analyserepertoaret i de tilfellene der det viser seg å være behov for det.

Vi forventer at overgangen til det nye systemet, foruten kortere svartider, vil foregå ubemerket for våre rekvirenter.