Hopp til hovedinnhold

Ny måleenhet for HbA1c

29.08.2018

Nasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).

I mange europeiske land rapporteres HbA1c med enheten mmol/mol, i tråd med anbefalingen fra det internasjonale referansesystemet for analysering av HbA1c. Det er ønskelig at vi i Norge skal bruke samme enhet som resten av Europa.

De anbefalte diagnostiske grenser for diabetes er ikke endret. Helsedirektoratet sin anbefaling om HbA1c ≥ 48 mmol/mol (tilsvarende ≥ 6,5%) som diagnostisk kriterium for diabetes er fremdeles gjeldende. Øvre normale grense for HbA1c vil fremdeles være 42 mmol/mol (tilsvarende 6%).

Følgende formel kan brukes til omregning av HbA1c fra mmol/mol til %:

HbA1c% = 0,09148*HbA1c mmol/mol + 2,152

 

Bilde av omregningstabell for HbA1c

Noklus har, i samarbeid med Helsedirektoratet, laget et plastkort med en omregningstabell som kan være et nyttig hjelpemiddel i tilvenningsfasen tilden nye enheten.

Noklus har sendt ut et skriv til leverandører av diagnostisk materiell for HbA1c hvor de ber dem om å kontakte sine kunder for å bistå med å endre instrumentinnstillingene. Legekontor og sykehjem som har instrumenter til analysering av HbA1c, og som ikke har mottatt informasjon fra sin instrumentleverandør, oppmuntres til å ta direkte kontakt med leverandør dersom de trenger hjelp til å endre instrumentinnstilling slik at de fra 30. september får HbA1c-svar med enheten mmol/mol. Eventuelt anbefaler vi å kontakte den lokale Noklus-konsulenten i fylket.

OBS! Forumbrukere som har lagt analysen HbA1c inn i pakker, pasientprofiler eller midlertidige rekvireringer må huske å bytte ut den tidligere HbA1c med ny fra og med 30.september. Dette fordi analysen endrer kortnavn og analysekode.
Rettelse finnes i versjon 2.5.5.8 av Forum og versjon 2.6.0.3 av Forum med etikettutskrift (Forum Fleks). Ta kontakt med marked tlf: 22 90 96 69 ved behov for hjelp.