Hopp til hovedinnhold

Nytt innen hematologi

21.05.2012

- Nye analyser, nye referanseområder, nye rutiner, nye instrumenter

Fürst Medisinsk Laboratorium har fått nye og bedre hematologiinstrumenter, og f.o.m. 21.05.2012 vil resultatene som vi rapporterer komme fra disse. I denne forbindelsen kommer vi også til å innføre noen endringer og forbedringer i rutinene våre.

1) Ny parameter

Hemoglobininnhold i retikulocytter (retikulocytthemoglobin, Ret He).

Ret He angir hemoglobininnholdet i retikulocytter tilsvarende MCH som angir hemoglobininnholdet i alle erytrocytter. Siden retikulocytter modner i perifert blod til erytrocytter i løpet av 2-3 dager, gjenspeiler hemoglobininnholdet i retikulocytter benmargens tilgang til jern de siste 4-6 dagene og vil være lav ved jernmangel. Dette medfører flere indikasjoner for analysering av hemoglobininnholdet i retikulocytter:

  1. Diagnostikk av jernmangel: Ret He er en sensitiv markør for jernmangel hos både voksne og barn og vil oftest oppdage jernmangel tidligere enn f.eks. ferritin. I motsetning til ferritin vil Ret He i de fleste tilfeller også kunne avsløre om det foreligger jernmangel ved en samtidig infeksjon eller annen inflammasjon hvor ferritin er falsk forhøyet. Ret He har imidlertid noe lavere spesifisitet enn ferritin og er f.eks. også lav ved thalassemi (tilsvarende MCH).
  2. Kontroll av jernmangelbehandling: Hemoglobin og MCH stiger oftest ikke tidligere enn ca 3 uker etter behandlingsoppstart av en jernmangelanemi. Retikulocytthemoglobin derimot stiger allerede etter ca. 4 dager etter oppstart av en effektiv jernbehandling. Dermed vil man allerede etter kort tid kunne si om en pasient responderer på en jernbehandling.

 

Vi vil nå automatisk rapportere Ret He i alle tilfeller hvor retikulocytter er bestilt. Rapportering av Ret He genererer ikke ekstra kostnader.

 

Menn:

Kvinner

0-180 dager

27,6 - 38,7 pg

29,2 - 37,5 pg

6-24 mnd

28,7 - 35,7 pg

30,1 - 35,7 pg

2-5 år

27,7 - 37,8 pg

29,3 - 37,3 pg

6-11 år

32,4 - 37,6 pg

30,4 - 39,7 pg

12-18 år

30,3 - 40,4 pg

29,9 - 38,4 pg

≥18 år

30,0 - 37,0 pg

30,0 - 37,0 pg

2) Automatisk rapportering av MCH ved anemier

For å være behjelpelig i diagnostikk av anemier kommer vi nå til å rapportere MCH i alle prøver hvor det er påvist en hemoglobinkonsentrasjon mindre enn 1 g/dL under nedre referanseområde. Dette vil gi en pekepinn om det foreligger en hypokrom anemi (jernmangel eller thalassemi) eller annen type anemi. Automatisk rapportering av MCH genererer ikke ekstra kostnader.

 

3) Nye referanseområder

Med oppstart av våre nye hematologiinstrumenter vil vi ta i bruk referanseområder for leukocytter og differentialtelling som stemmer overens med referanseområdene som brukes på Oslo Universitetssykehus. For personer fra 16 år vil disse være følgende:

 

Nye:

Gamle:

Leukocytter

3,5 - 10,0 x109/L

3,3 - 11,0 x109/L

Nøytrofile granulocytter

1,5 - 7,3 x109/L

1,6 - 8,3 x109/L

Lymfocytter

1,1 - 3,3 x109/L

0,8 - 5,0 x109/L

Monocytter

0,2 - 0,8 x109/L

0,1 - 1,0 x109/L

Eosinofile granulocytter

<0,4 x109/L

<0,7 x109/L

Basofile granulocytter

<0,1 x109/L

<0,2 x109/L

Referanseområder for barn finnes på B-Leukocytter med differensialtelling.