Hopp til hovedinnhold

Akkreditering og SARS-CoV-2

06.01.2021

Fürst er et akkreditert medisinsk laboratorium (ISO-15189) og vi vurderer fortløpende vårt akkrediteringsomfang. Det er for tiden ikke prioritert å inkludere SARS-CoV-2 i akkrediteringsomfanget.

Det er avdekket at akkrediteringslogoen feilaktig har kommet på enkelte svarrapporter i furstpasient.no.

Alle analyser som er akkreditert merkes med «A for akkreditert analyse». Svarrapporter med akkrediteringsmerke og presisering med norsk tekst kan beklageligvis misforstås av personer med annet språk enn norsk. For å hindre misforståelser fra land som krever akkreditert analyse før innreise, har vi ved slike tilfeller valgt å fjerne akkrediteringslogoen på våre svarrapporter. Vi beklager eventuelle misforståelser rundt akkrediteringsstatus for SARS-CoV-2.

Vi gjør oppmerksom på at personer som skal ut å reise er selv ansvarlig for å sjekke de til enhver tid gjeldende innreisekrav og krav til dokumentasjon angående SARS-CoV-2/Covid-19.