Hopp til hovedinnhold

Normens veileder for små helsevirksomheter – Innspill ønskes!

12.10.2023

Kjære rekvirenter!

‘Normen’ er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet og forvaltet av Direktoratet for E-helse, i samarbeid med organisasjoner og virksomheter i helsesektoren generelt. Som en bransjenorm gir Normen oss ulike typer infomateriell som bidrar til mer harmonisert og praktisk forståelse av personvern og informasjonssikkerhet innenfor norsk helsesektor.

For å få et enda bredere nedslagsfelt er det nå satt i gang et arbeid med å utforme en nasjonal veileder rettet spesifikt mot mindre helsevirksomheter. Veilederen vil omhandle personvern og informasjonssikkerhet i de små helsevirksomhetenes daglige virke, med vekt på momenter disse helsevirksomhetene opplever som særlig aktuelle og utfordrende.

I den anledning spør vi våre rekvirenter om innspill. Innspillene vil fungere som informasjonsgrunnlag for den kommende veiledningen, og vil gi små helsevirksomheter en unik sjanse til å uttale seg om personvern og informasjonssikkerhet. Både positive og negative erfaringer ønskes velkommen.

Innspill kan sendes til personvern@furst.no.

Vi vil deretter gjennomgå, strukturere og samle innspillene. Alle personidentifiserende opplysninger slettes før innspillene lagres og brukes til utvikling av veilederen .

Vi takker på forhånd for deres bidrag til bedre personvern og informasjonssikkerhet i norsk helsesektor!