Hopp til hovedinnhold

Ny test på makrolidresistens ved mycoplasma genitalium infeksjon

13.02.2017

Mycoplasma genitalium kan gi seksuelt overbar infeksjonssykdom hos kvinner og menn. Standard behandling i Norge er en 2 til 5 dagers kur med makrolidet azitromycin. Problemet er at det er økende makrolidresistens hos M. genitalium – det er rapportert at opptil 60% av stammene er resistente. Resistensen skyldes en mutasjon i et spesifikt gen. Påvisning av mutasjonen hos M. genitalium vil kunne lette mulighetene til å starte korrekt behandling tidlig og hindre videre smitte. Et alternativ til azitromycin er behandling med moksifloxacin.

Ved Fürst medisinske laboratorium brukes i dag en PCR metode til påvisning av M. genitalium i vaginal-, cervix-, uretral-, anal- og urin-prøver. Fra og med 13.02.17 vil man ved funn av M. genitalium bruke den samme innsendte prøven til undersøkelse på makrolidresistens. Rekvirenter vil få svar i form av PÅVIST/NEG for analysenummeret P80 – M.genital.res.gen.