Hopp til hovedinnhold

Mycoplasma genitalium makrolid resistens gen

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Us-Mycoplasma genitalium DNA (Makrolidresistens)

Alternativt navn: M. genitalium resistens. M. genitalium res. gen.

Indikasjoner

Det undersøkes på M. genitalium makrolid (Azitromycin) resistens gen når det er funnet M. genitalium i innsendt prøve Det er ikke mulig å utføre PCR testen for makrolideresistens ved lavt bakterietall (svak positiv for M. genitalium). Den utføres derfor ikke når dette er tilfellet.

Tolkning

Hvis mutasjon i resistens genet ikke påvises (negativ) kan anbefalt førstevalgsbehandling brukes: Azitromycin: 500 mg 1. dag, deretter i 3 dager 250 mg daglig.

Ved påvist mutasjon i resistensgenet er anbefalt behandling Moksifloksacin 400 mg tabletter x 1 i 7 dager. Alternativt Doxycyklin 100mgx2 i 7-14 dager, kun 30% av stammene er følsomme.

Merknad

Analysen er basert på real-time (sanntids-) PCR som påviser de vanligste genotypene for makrolidresistens hos M. genitalium.

Moksifloksacin må forskrives på godkjenningsfritak.

Mer informasjon

  • Analysenummer: P80
  • Forkortet analysenavn: MYGENRES
  • NLK-kode: NPU54244