Hopp til hovedinnhold

Serologisk test for Covid-19 er klar

12.05.2020

En serologisk test for å påvise antistoff mot SARS-CoV-2 er nå etablert og tilgjengelig i vår analysekatalog SARS-CoV-2. Analysenavnet er S-SARS-CoV-2 IgG (alternativt navn: Covid-19 IgG-antistoffer).

SARS-CoV-2 IgG er uegnet for påvisning av covid-19 i akutt fase av sykdommen. Da anbefales påvisning av viruset med PCR i nasofarynxpensel eller halspensel. Prøvesvar vil vanligvis være klart dagen etter at Fürst har mottatt prøven.

Indikasjon:

Påvisning av SARS-CoV-2 IgG er forenlig med nylig eller tidligere gjennomgått infeksjon med viruset. Antistoffer kan vanligvis påvises fra slutten av 2. sykdomsuke, men kan også komme senere i sykdomsforløpet.

Analysen kan brukes:
• som tilleggsanalyse der PCR er negativ eller usikker
• til å påvise gjennomgått infeksjon hos de som ikke har blitt tilbudt PCR-analyse

Rekvirering og prøvetaking:

• Analysen SARS-CoV-2 IgG kan rekvireres i Fürst Forum eller Forum Web (hvis du ikke finner den i Fürst Forum, last opp ny analysekatalog og start programmet på nytt)
• Prøvemateriale og mengde: 0,5 mL serum
• Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5
• Hvis papirrekvisisjon benyttes, påføres analysen SARS-CoV-2 IgG under «Annet»

Tolkning av prøvesvar:

NEG: Et negativt analysesvar utelukker ikke covid-19. Det kan gå flere uker før antistoff kan påvises. Ved mistanke om aktuell covid-19 anbefales det ny prøve om 2-4 uker.
GRENSE: Grenseverdi. Ved mistanke om covid-19 anbefales det ny prøve om 2–4 uker.
POS: Aktuell eller nylig covid-19.

Økende kunnskap om immunitet mot covid-19 gjør retningslinjene for hvorledes de som har gjennomgått covid-19 skal forholde seg til smittevernreglene til et levende dokument. Det henvises til FHIs hjemmesider www.fhi.no

Vi minner om at pasienten har tilgang til sine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar utført hos Fürst i pasientportalen www.furstpasient.no. Sikker pålogging skjer gjennom ID-porten.

Hvis du har ytterligere spørsmål om rekvirering av SARS-CoV-2 IgG i Forum, kontakt Marked og IT-support på tlf. 22 90 96 69, eller på e-post: marked@furst.no

Last ned informasjonsskriv(pdf)