Hopp til hovedinnhold

Endring i nivå for HbA1c

17.03.2020

Kvalitetskontroller har vist at vår HbA1c-analyse har gitt noe for høye verdier. På bakgrunn av dette vil laboratoriet fra og med tirsdag 17. mars 2020 bytte HbA1c-kalibrator.

Dette vil medføre noe lavere verdier for HbA1c i hele måleområdet sammenlignet med tidligere. Ved den diagnostiske grensen for diabetes mellitus (48 mmol/mol) betyr dette at man kan forvente en reduksjon i nivået på ca. 1-2 mmol/mol.