Hopp til hovedinnhold

Avvikling av autoimmunitetsanalyser hos Fürst

08.03.2023

Fürst har gjennom flere år tilbudt analysene S-ANA-screen og S-ANCA for diagnostikk og oppfølging av auto-immune sykdommer. Vi har kort svartid og prøvesvarene har blitt vurdert av spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin.

Analysekostnader har vært dekket via Helfo sin refusjonsordning gjennom avtale med et av de regionale helseforetakene.

I avtale gjeldende fra 2023 er dessverre disse analysene tatt bort fra avtalen. Helseforetakene ønsker heretter at S-ANA-screen og S-ANCA kun skal utføres ved offentlige sykehuslaboratorier.

Det betyr at Fürst nå ikke får dekket noen av kostnadene for disse analysene, og vi må derfor avvikle dette tilbudet. Vi har informert Helseforetakene om flere uheldige konsekvenser dette vil medføre for pasienter og rekvirenter, men helseforetakene ønsker likevel at disse auto-immunitetsanalysene skal analyseres ved offentlig sykehuslaboratorium.

Vi opplever dette som sterkt beklagelig, og stiller oss uforstående til avgjørelsen. Slik saken nå står vil vi i løpet av mars måtte ta bort S-ANA-screen og S-ANCA fra vårt analyserepertoar.

Fremover må derfor legekontorene rekvirere S-ANA-screen og S-ANCA via de offentlige sykehuslaboratoriene som tilbyr disse analysene.

For kontor med hentetjeneste fra Fürst vil vi bestrebe å bistå med å levere prøvene videre til sykehuslaboratoriet der det er mulig. Prøven da være pakket i egen konvolutt merket med sykehusets navn, og rekvirert via sykehusets systemer.

Ta gjerne kontakt med markedsavdelingen på tlf. 22 90 96 69 hvis spørsmål rundt dette.