Hopp til hovedinnhold

Ny rutine ved bestilling av SARS-CoV-2 PCR (penselprøve)

05.06.2020

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at fullt luftveispanel gjøres ved rekvirering av SARS-CoV-2 (PCR, penselprøve). Bakgrunnen for dette er at det ikke er mulig klinisk å skille covid-19 fra andre luftveisinfeksjoner. Dessuten brukes analyseresultatene til epidemiologisk overvåkning.

På bakgrunn av lav forekomst av luftveisinfeksjoner og endret indikasjon for rekvirering av SARS-CoV-2 forandrer vi praksis fra mandag 8. juni:

Automatisk etterrekvirering av luftveispanelene hos Fürst vil bortfalle. Rekvirenten må selv bestille luftveispanelene når dette er indisert ut fra klinisk bilde.