Hopp til hovedinnhold

S-TSI erstatter S-TRAS fra 30.5.2016

26.05.2016

TSH reseptor antistoff (TRAS)

TRAS er en fellesbetegnelse for antistoff som binder til TSH reseptorer i glandula thyreoidea. I de fleste tilfellene stimulerer antistoffene reseptorene og fører til hyperthyreose (Graves sykdom). Sjeldnere blokkerer antistoffene TSH reseptorene, og utvikling av hypothyreose blir følgen. Sirkulerende TRAS kan også føre til endokrin oftalmopati.

Fra 30.mai 2016 vil vår tidligere TRAS-analyse erstattes med analyse av TSI (thyreoidea stimulerende immunglobulin). TSI stimulerer TSH reseptorer i glandula thyreoidea til økt utskillelse av thyroksin og trijodthyronin og kan føre til hyperthyreose. En blokkerende effekt og hypothyreose ses ikke. Påvisning av TSI er følgelig en mer spesifikk markør for Graves sykdom enn TRAS.