Hopp til hovedinnhold

TSI har fått nytt referanseområde

22.10.2019

TSI-analysen påviser autoantistoff som virker ved å bindes til TSH reseptorene og stimulere glandula thyreoidea til økt hormonproduksjon. Analysen brukes til diagnostisering av Graves sykdom.

Hos friske er det ikke målbare verdier av TSI. Pasienter som er behandlet for Graves sykdom, pasienter med annen thyreoideasykdom (enn Graves) og pasienter med annen autoimmun sykdom kan derimot ha lett økte verdier av TSI. Verdier over 0,55 IU/L vil alltid regnes som unormalt.

Fra 22/10-19 får analysen derfor nytt referanseområde:

TSI-verdi

Enhet

Tolkning

< 0,10

IU/L

Normal verdi

0,10-0,55

IU/L

«Gråsoneverdi». Kan være normalt for pasienter med behandlet Graves sykdom, annen thyreoidea-sykdom eller annen autoimmun sykdom

> 0,55

IU/L

Unormal verdi