Hopp til hovedinnhold

Ny analyse for blod i feces

14.10.2021
iFobt rør

Immunologisk fekalt okkult blod test (iFOBT) erstatter Hemo-Fec hos Fürst 15.oktober 2021. Da den nye testmetoden benytter seg av spesifikke antistoffer mot humant hemoglobin, er det ikke lenger nødvendig med kost- og legemiddelrestriksjoner før avføringsprøve tas.

Det vil derfor ikke lenger være mulig å utføre F-Blod (075) i tilsendt feces glass u/tilsetning. Ved mottatt HEMO-FEC ® slides vil F-Blod bli analysert ut året, men fra 1/1-22 utgår analysen helt og vi vil kun analysere F-Hemoglobin (iFOBT) fra spesialrør.

Analysen brukes til utredning av bl.a. jernmangelanemi, slapphet, Kolorektal blødning og som screeningstest for kolorektal kreft. Testen er mindre sensitiv for blødninger fra spiserør, magesekk og duodenum.

Fürst har laget enkle bruksanvisninger til både legekontor og pasienter som skal sendes ut til rekvirentene sammen med spesialrør. Ett rør er tilstrekkelig for å oppnå konklusivt testresultat.

Testen er kvantitativ, men resultater rapporteres i tråd med internasjonale retningslinjer som «positiv» eller «negativ» med cutoff 10 μg/g (μg hemoglobin per gram feces). Studier viser at falske positive resultater allikevel kan oppstå i opptil 4,4% av tilfellene, og vi oppfordrer våre rekvirenter til å lese mer om selve testen, tolkning og nye testrutiner på furst.no/ifobt.

Norsk bruksnavn: F-Hemoglobin
NPU-kode: NPU29478

Bruksanvisninger:

For pasienten: norsk(pdf) / english(pdf).

For legekontoret(pdf)