Hopp til hovedinnhold

F-Hemoglobin

Norsk bruksnavn: F-Hemoglobin

Alternative navn: Okkult blod i feces, immunologisk fekalt okkult blod test (iFOBT), blod i avføring, f-blod, FIT, FOB

Indikasjoner

Mistanke om blødning fra mage-tarm kanalen, utredning av jernmangelanemi, screening for kolorektal kreft.

Referanseområde

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

<10

µg/g feces

Tolkning

Testen er immunologisk og er spesifikk for humant hemoglobin, preget av lite interferenser pga. kost siden testen ikke kryssreagerer med myoglobin eller ikke-humant hemoglobin/myoglobin. Testen er altså mest sensitiv for blødninger fra nedre gastrointestinaltraktus – tykktarm og endetarm. Blødning fra spiserør, magesekk eller duodenum avdekkes i betydelig mindre grad siden hemoglobin brytes ned ved passasje gjennom tarmkanalen. Vær oppmerksom på at enkelte legemidler kan øke blodtapet fra tarm (for eksempel acetylsalisylsyre, blodplatehemmere og NSAIDs).

Merknad

Riktig prøvesvar forutsetter at F-Hemoglobin prøven er tatt på riktig måte.

Mer informasjon

  • Analysenummer: E84
  • Forkortet analysenavn: FIFOBT
  • NLK-kode: NPU29478