Hopp til hovedinnhold

Cervix-cytologi: viktig endring i screeningprogrammet mot livmorhalskreft i Helse Sør-Øst

06.07.2022

Myndighetene har pålagt Helse Sør-Øst RHF (HSØ) en omlegging av Livmorhalsprogrammet, med overgang fra cytologi til HPV-basert screening for kvinner mellom 34-69 år.

Omleggingen ble startet gradvis fra 2020. HSØ bestemte da at alle cervixcytologi-prøver (til cytologi og/eller HPV) tilhørende Livmorhals-programmet kun skal analyseres ved 3 offentlige helseforetak: Sykehuset i Østfold, Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Oslo Universitetssykehus (OUS).

Fürst har i en årrekke analysert en betydelig andel av cervixcytologi i HSØ, og har fortsatt avtale med HSØ, frem til 31.12.22.

De legekontor som enda ikke har fått beskjed om å sende cervixcytologi-prøver til OUS, eller annet offentlig laboratorium, kan i overgangsperioden fortsatt sende disse prøvene til Fürst, på ThinPrep medium. Våre svartider er nå ca. 4 - 5 dager, inkludert HPV-analyse.

Fürst har et tett samarbeid med de aktuelle 3 helseforetak og bistår med å gjøre overgangen enklest mulig for våre rekvirenter. Mange legekontor har allerede startet med å sende cervixcytologi til det aktuelle helseforetak, og i løpet av høsten 2022 vil øvrige legekontor, inkludert Oslo, bli kontaktet av OUS for å tilrettelegge for overgangen. Helseforetakene benytter en annen metode (SurePath) enn Fürst og helseforetakene vil bistå legekontorene med nødvendig informasjon, opplæring og prøvetakingsutstyr.

Fürst beklager dette, samt det ekstra-arbeidet denne omleggingen medfører for det enkelte legekontor, men dette er et pålegg fra myndighetene og fra HSØ, som Fürst må forholde seg til.

Fürst vil påpeke at alle histologiprøver, inkludert histologioppfølging etter cervixcytologi, samt all annen cytologi utenom cervixcytologi, kan sendes til Fürst som før, uavhengig av denne omleggingen.

Ta gjerne kontakt med oss i markedsavdelingen hvis spørsmål om dette: marked@furst.no, tlf: 2290 9669.