Hopp til hovedinnhold

Nytt rekvireringsmønster for retikulocytter og retikulocytthemoglobin

21.12.2023

Fra 1. januar 2024 rekvireres analysene retikulocytter og retikulocytthemoglobin som separate analyser. Man vil ikke lenger få svar på begge analysene dersom kun den ene analysen er bestilt.

Norsk bruksnavn for retikulocytthemoglobin er B-RetHb, mens Fürst sitt analysenavn er B-Ret He. Norsk bruksnavn og Fürst analysenavn for retikulocytter er B-Retikulocytter.

Retikulocytter er unge erytrocytter som nylig har sluppet ut i sirkulasjonen fra beinmargen. Analysen brukes til å vurdere erytropoetisk aktivitet, for eksempel i forbindelse med utredning og behandling av anemi.

Retikulocytthemoglobin er et mål på gjennomsnittlige mengde hemoglobin i retikulocyttene, og kan derfor gi informasjon om tilgangen til jern i beinmargen de siste 3-4 dagene. Analysen brukes til diagnostikk av absolutt eller funksjonell jernmangel, og for tidlig monitorering av behandlingseffekt ved jernsubstitusjon.